Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Den sv. Valentýna

V úterý 14. 2. proběhla na naší škole tradiční oslava sv. Valentýna. Valentýnští poslové ze třídy S1, oblečeni do barev lásky, roznesli valentýnky, které žáci vyrobili pro své kamarády, spolužáky a učitele.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Obor a kód vzdělávání:

Praktická škola dvouletá  78-62-C/02

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Termín přijímacího řízení:  27. 4. 2023

Kritéria pro přijetí:

Praktická škola dvouletá

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči o studium zaměřený na tyto oblasti:

  • úroveň samostatnosti při sebe obslužných a praktických dovednostech
  • jazyková a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti
  • matematické dovednosti v praxi
  • orientace a všeobecný rozhled uchazeče

Praktická škola jednoletá

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky na základě žádosti o přijetí se všemi povinnými přílohami a vyhodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ, příp. pohovoru s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem.

Hodnocení:

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5 bodů.

Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyššího po nejnižší – rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí ke vzdělávání.

Minimum bodů pro přijetí do Praktické školy dvouleté i jednoleté je 5 bodů.

Zájemci o studium musí doložit: (bez povinných příloh nebude přihláška přijata)

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
  • řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzeným vysvědčením z posledních dvou ročníků, ve kterých plnil nebo plní uchazeč povinnou školní docházku

Předpokládaný počet přijatých žáků:

PrŠ dvouletá  –   10 žáků

PrŠ jednoletá –     7 žáků Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny uchazečům a zveřejněny na webových stránkách školy.  

Mgr. Dagmar Skoumalová, ředitelka školy

V Šumperku dne 11. 1. 2023

„Oblečme se do červené“

Každoročně se naše škola 1. prosince zapojuje do akce „Oblečme se do červené“ podporující boj proti nemoci AIDS. Letošní akci pro žáky připravili zástupci žákovského parlamentu. Prostřednictvím prezentace a letáčků, které vylepili v prostorách školy, přiblížili žákům...

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. 12. proběhla na naší škole tradiční mikulášská nadílka. Mikuláš společně s čerty a anděly navštívil děti z mateřské školy, žáky 1. stupně a auti tříd. Žáci měli pro Mikuláše připraveny mikulášské básničky, za které byli odměněni sladkostmi...

Titul „Zelená škola Olomouckého kraje“

Naše škola byla oceněna za svoji environmentální činnost titulem „Zelená škola Olomouckého kraje“. Tento titul si 5. října ve Sluňákově – centru ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. slavnostně převzala ředitelka školy Mgr. Dagmar Skoumalová a paní učitelka...

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „HOUBY“

Během podzimních měsíců proběhla na naší škole výtvarná soutěž na téma „Houby“. Do soutěže se zapojili malí i velcí a vzniklo mnoho krásných obrázků, které byly vystaveny ve školní hale. Při její návštěvě jste si tak chvílemi...

Doubravský dvůr

22. 9. navštívili žáci střední školy Doubravský dvůr v Července. Měli možnost pomazlit se zde s kravičkami a telátky, nechybělo ani krmení koz a oveček. Navštívili „zvířecí“ porodnici, školku a také oddělení pro dojnice. Na závěr si pochutnali na...

Exkurze do pivovaru

Žáci střední školy a třídy 9.B navštívili v rámci exkurze pivovar v Hanušovicích. Velmi ochotná zaměstnankyně nás provedla celým pivovarem a seznámila nás s kompletní „cestou piva“ od začátku výroby až na stůl zákazníka. Na závěr jsme si prošli Pivovarské...
Skip to content