Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Den sv. Valentýna na Hanácké

Oslava dne sv. Valentýna se stala na naší škole již tradicí. O příjemné zpestření každodenní výuky se proto i v letošním roce postarali žáci 9. A. Několik dní před samotným svátkem umístili ve vstupní hale „valentýnskou poštu“, do které mohli...

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Obor a kód vzdělávání: Praktická škola dvouletá  78-62-C/02 Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 Termín přijímacího řízení:  17. 4. 2020   Kritéria pro přijetí: Praktická škola dvouletá Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči o studium zaměřený na tyto oblasti: úroveň samostatnosti...
V podzimních měsících proběhly na naší škole výtvarné a fotografické soutěže na téma Den stromů a Podzim. Děti vytvářely koláže z přírodních materiálů, barevných papírů či textilu, malovaly a kreslily stromy i podzimní přírodu. První místo ve výtvarné soutěži Den stromů...

Vánoční dílny

V adventním čase proběhly na naší škole tradiční vánoční dílny. Žáci si mohli vyrobit přírodní vánoční svícen, ozdobnou  dárkovou tašku či papírové anděly.  Dozvěděli se také něco o našich vánočních zvycích a tradicích. Nechyběly ani vánoční koledy, které si všichni společně zazpívali,...

Oblečme se do červené

Na 1. prosince každoročně připadá Světový den boje proti AIDS, který byl vyhlášen v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací. Jedná se o celosvětově významný den, jež slouží k osvětě, k povzbuzení v boji proti AIDS a viru HIV a v neposlední řadě k uctění...

Město čte knihu 2019

V týdnu od 4. 11. do 8. 11. se žáci naší školy zapojili do akce Město čte knihu. Letos byla čteným dílem knížka povídek Vrbová píšťalka, jejímž autorem je hudební skladatel, klavírista, pedagog, dramatik a spisovatel Ilja Hurník. Ilustrace k této...

Halloween ve škole

V pondělí  4. 11. 2019 připravila paní asistentka Martina Dvořáková společně se žáky S1 v prostorách školy zábavnou halloweenskou stezku. Žáci 1. stupně a někteří žáci 2. stupně se tak během ní mohli ocitnout v osvětlených prostorách tajemných hradů, potkávali...

Zahradní slavnost

Dne 29. května proběhla na naší škole ekologická akce Zahradní slavnost. Vzhledem ke špatnému počasí se uskutečnila v tělocvičně školy, která se tak stala prostorem plným her, zábavy a poznání. Na jednotlivých stanovištích byli připraveni starší žáci Ekotýmu, kteří...

Ekologický výukový program

Ve čtvrtek 13. června se studenti naší střední praktické školy vypravili do Bludova, kde v ZŠ při lázních zorganizovali program pro děti, které jsou zde na léčebném pobytu. Program zaměřený na ekologickou výchovu si naši studenti připravili společně s paní učitelkou...