Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Mikuláš

Stalo se tradicí, že i naši školu navštívil Mikuláš s čerty a anděly. V tomto roce se do mikuláškého průvodu zapojili žáci ze třídy IX. A. Mikuláš se svou početnou družinou navštívil děti nejen v mateřské školce, ale i...

Nadílka v drogerii DM

Drogerie DM v Šumperku připravila  pro třídu ,,Veverek“ z mateřské školy mikulášskou nadílku.  Děti nejen tvořily,         ale zazpívaly si i čertovské a mikulášské písničky ve voňavém prostředí obchodu. Den byl plný zábavy a překvapení.    ...

Fotosoutěž „Krásy podzimu“

V měsících říjnu a listopadu probíhala na škole fotografická soutěž na téma „krásy podzimu“. Celkem bylo do soutěže posláno 12 fotografií, které vyhodnocoval pedagogický sbor. První místo získala Eliška Šmoldasová z 9.A, druhé místo Lukáš Morávek z S1 a...

Větrníkový den

Děti ze tříd ,,Motýlci, Veverky a Ježečci” si vyrobily papírové větrníčky, které ve středu 21. 11. 2018 společně roztočily. Touto aktivitou se zapojily do celorepublikové akce podporující nemocné s cystickou fibrózou.

NEJEN MĚSTO ČTE KNIHU – NAŠE ŠKOLA TAKÉ!

Ve dnech 8. – 9. 11. se naše škola zapojila svým vlastním programem do festivalu Město čte knihu. Letos se četla kniha s názvem „Kresba slovem, slovo kresbou“, jejímž autorem je Jiří Brdečka, mj. scénárista, výtvarník a filmový režisér...

DESKOHRANÍ

Do třetího DESKOHRANÍ, pořádaného KLUBEM DESKOVÝCH HER ze „ŠESTKY“ (ZŠ ŠUMAVSKOU, ŠUMPERK), se zapojily i děti naší mateřské školy ze tříd „Veverek a Ježečků“. Zahrály si velmi zajímavou a pěknou hru 3iQ (TRIK) v šumperském informačním centru. V závěru...

Zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok začíná 3. 9. 2018. V tento den bude od 8.00 do 9.00 probíhat zahájení školního roku a vítání nových žáků ve třídách školy.

Školní družina bude 3. 9. pro žáky, kteří jsou do ní přihlášeni, v provozu od 9.00 do 16.00. Ranní družina nebude v tento den otevřena!

V úterý 4. 9. a ve středu 5. 9. bude vyučování zkráceno. Žáci 1. stupně se budou učit od 8.00 do 11.40, žáci 2. stupně od 8.00 do 11.50.

Od čtvrtka 6. 9. již bude vyučování probíhat dle rozvrhů jednotlivých tříd.

Těšíme se na všechny žáky a věříme, že další školní rok bude úspěšný a že se nám bude společně krásně pracovat!