Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Informace pro rodiče dětí mateřské školy a žáků základní školy

Nadále pokračuje vzdálené vyučování žáků prostřednictvím webových stránek, emailů, mobilních  tel. apod. pro žáky všech ročníků ZŠ.

Od 25. května 2020 je umožněna dobrovolná osobní přítomnost žáků ve škole a dětí v mateřské škole.Tato možnost se týká všech dětí v mateřské škole a některých žáků základní školy:

  • Od 25. 5. 2020 zahajuje provoz mateřská škola na ul. Třebízského
  • Od 25. 5. 2020 zajišťuje škola vzdělávací aktivity dle mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví ČR pro žáky 1. až 5. ročníku. Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků.
  • Od 22. 5. 2020 je umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou konzultací vždy v pátek.

Vzhledem k faktoru dobrovolnosti doporučujeme, aby zákonní zástupci zvážili nástup dítěte do školy a rozhodli o jeho účasti na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím, i s ohledem na to, zda dítě patří či nepatří do rizikové skupiny (osoby s rizikovými faktory).

V návaznosti na usnesení vlády České
republiky je z důvodu prevence šíření koronaviru přerušen provoz Mateřské
školy Třebízského 1, Šumperk

od 18. 3. 2020 do odvolání.

Sledujte, prosím,
aktuální informace v médiích, webové stránky školy, případně vývěsku školy
na dveřích MŠ Třebízského. O změně budete včas informováni. Děkujeme za
pochopení.

Mgr. Dagmar Skoumalová, ředitelka školy

Z rozhodnutí Bezpečnostní rady státu ČR je z důvodu šíření koronaviru přerušen provoz základní a střední školy od 11. 3. 2020 do odvolání. Žáci zůstávají doma. Sledujte, prosím, aktuální informace v médiích a na www stránkách školy, případně na dveřích budovy školy. O změně budete informováni.

Čajovna ve škole

Dne 26. února připravili žáci střední školy pro ostatní děti i učitele Čajovnu U Medvěda. V příjemné atmosféře plné vůní, relaxační hudby a pohody mohly děti ochutnat různé druhy čajů. Dozvěděly se také spoustu zajímavých informací týkajících se čaje z celého...

O nejhezčí zimní výzdobu třídy

V měsíci lednu vyhlásil žákovský parlament celoškolní soutěž „O nejhezčí zimní výzdobu třídy“. Do soutěže se zapojilo všech 14 tříd školy.  Žáci tvořili, vyráběli, malovali a pod taktovkou učitelů velice nápaditě vyzdobili své třídy. Závěrečného vyhodnocení soutěže se zodpovědně ujali...

Den sv. Valentýna na Hanácké

Oslava dne sv. Valentýna se stala na naší škole již tradicí. O příjemné zpestření každodenní výuky se proto i v letošním roce postarali žáci 9. A. Několik dní před samotným svátkem umístili ve vstupní hale „valentýnskou poštu“, do které mohli...

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Obor a kód vzdělávání: Praktická škola dvouletá  78-62-C/02 Praktická škola jednoletá 78-62-C/01 Termín přijímacího řízení:  17. 4. 2020   Kritéria pro přijetí: Praktická škola dvouletá Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči o studium zaměřený na tyto oblasti: úroveň samostatnosti...
V podzimních měsících proběhly na naší škole výtvarné a fotografické soutěže na téma Den stromů a Podzim. Děti vytvářely koláže z přírodních materiálů, barevných papírů či textilu, malovaly a kreslily stromy i podzimní přírodu. První místo ve výtvarné soutěži Den stromů...