Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Aktuality ze školy

Rekonstrukce na Hanácké:

Prosíme žáky, učitele i rodiče o trpělivost, nadále budeme využívat náhradních tříd na „Zámečku“ a na Třebízského ul.  Do naší školy na Hanácké se vrátíme v pondělí 27. 9. 2021. Všichni se těšíme!

Ve středu 1.9. 2021 zahajujeme nový školní rok!

DŮLEŽITÉ  INFORMACE:

Školní rok 2021/22 začínáme 1. 9. 2021 vzhledem k probíhající rekonstrukci elektroinstalace  v provizorních podmínkách.

1., 2. a 3. třídy budou dočasně přemístěny do školní družiny na ul. Třebízského 1, Šumperk

4. – 9. třídy budou dočasně přemístěny do zapůjčených prostor v budově Střední školy řemesel Šumperk na ul. Bulharská 8 – tzv. „Zámeček“ v Šumperku.

Sraz všech žáků školy 1. 9. 2021 v 8.00 hod před školou na ul. Hanácká. 

Těšíme se na Vás!

Veškeré informace poskytnou rodičům i žákům třídní učitelé, příp. kancelář školy – tel. č. 777 554 715.

Upozorňujeme, že pevná telefonní linka momentálně není v provozu !

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

 • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
  • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátorani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
  • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).

Zahájení provozu mateřské školy, základní školy a střední školy od 12.4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 zahajují provoz všechny pracoviště naší školy.


Podmínky pro účast dětí a žáků na vzdělávání ve škole:


 • dítě/žák nemá příznaky onemocnění Covid 19
 • dítě/žák podstoupil neinvazivní preventivní AG test, který mu poskytla škola, s negativním výsledkem


Žáci se budou testovat sami v Po a Čt před zahájením vyučování pod dohledem pedagogických pracovníků, případně s asistencí zákonného zástupce.


Provoz školy bude nastaven tak, aby splňoval všechna protiepidemická opatření.


Všechny informace k organizaci vyučování poskytnou třídní učitelé.

Organizace vyučování od 1. 3. 2021

Od pondělí 1. 3. 2021 jsou dle krizového opatření Vlády ČR uzavřeny střední škola, základní škola, mateřská škola, školní družina a internát.

Výuka bude probíhat distančně. Informace o distančním vzdělávání a rozvrhy hodin předají žákům třídní učitelé.

Účast na distanční výuce je pro všechny žáky ZŠ, SŠ a děti předškolního oddělení MŠ povinná!

Rodiče jsou povinni předem omlouvat případnou neúčast a sdělit důvod nepřítomnosti žáka ve výuce třídnímu učiteli, žáci mají povinnost vypracovat a odevzdat všechny úkoly zadané během hodin distanční výuky.

Informace k provozu škol a školských zařízení od 27. února 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že:

 • vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci vláda ČR dne 26. února 2021 přijala krizové opatření č. 200 (dostupné ZDE), kterým se nad rámec dosavadních opatření zakazuje osobní přítomnost:
  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků 1. a 2. ročníků základní školy
  • žáků prvního stupně základní školy, pokud jsou zařazeni do třídy společně se žáky 1. nebo 2. ročníků základní školy
  • dětí v přípravném stupni základní školy speciální
  • žáků v základních školách nebo třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona
  • žáků v oboru vzdělání Praktická škola jednoletá a Praktická škola dvouletá
  • ve zbývajících školních klubech a družinách, které mohly být v určitých specifických případech v provozu

Protiepidemické a provozní změny v době zpřísněných opatření

Jsme rádi, že je nám i v době přísných protiepidemických opatření umožněn nepřetržitý provoz mateřské, základní i střední školy, internátu a školní družiny.  

Máme nastavena náročná hygienická opatření, abychom chránili zdraví dětí, žáků i zaměstnanců školy. Opatření se opět projeví především v organizaci školní družiny, provozu jídelny a omezení vstupu cizích osob do školních budov. Ranní družina je omezena, odpolední provoz školní družiny je přizpůsoben požadavku nespojování kolektivů žáků.

O změnách v provozu budete vždy informováni prostřednictvím třídních učitelů a vychovatelů. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.

Skip to content