Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Návštěva farmy Pomněnka

Žáci naší střední školy navštívili dne 16. 9. farmu Pomněnka v Šumperku, kde měli možnost zapojit se do práce kolem zdejších zvířátek. Nejprve vykydali koníkům jejich boxy, poté jim nachystali večerní krmení. Dokonce se sami pokusili o dva koníky pečovat...

Ředitelské volno pro žáky ZŠ Hanácká 

Z organizačních a technických důvodů (rekonstrukce elektroinstalace – II. etapa) je na ZŠ Hanácká 3 vyhlášeno ředitelské volno

ve dnech 24. – 30.6. 2022

Školní rok končí předáním vysvědčení žákům na školní zahradě 23. 6. 2022 v 8.00 hod.

Výuka na ZŠ Třebízského beze změn.

Akce Tři dny pro přírodu

Ve dnech 11. – 13. května proběhla na naší škole tradiční ekologická akce Tři dny pro přírodu. Zaměřila se nejen na žáky naší školy, ale zavítaly k nám i školy a školky z blízkého okolí. Na školní zahradě si všichni zúčastnění...

AKCE UKLIĎME ČESKO

Během prvního dubnového týdne se naše škola zúčastnila celorepublikové akce Ukliďme Česko.Do úklidu přírody se pustili malí i velcí a podařilo se jim nasbírat velké množství odpadků. Kromě plastových lahví, papírků, plechovek a sklenic děti v blízkém parku objevily...

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dne 22. 4. 2022 se v Mohelnici konala soutěž „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Soutěže se zúčastnilo 16 škol z celého Olomouckého kraje, mezi účastníky nechyběli ani žáci naší školy. V rámci soutěže probíhal pětiboj, v němž svou zdatnost předvedli...

1. 4. 2022      Rozsviťme se modře!

U příležitosti Světového dne porozumění autismu , který se již tradičně koná 2. dubna

se v pátek 1. dubna naše škola Hanácká i Třebízského rozsvítí modře.

Podpoříme naše spolužáky v mateřské, základní i střední škole.

Podpoříme obecně prospěšnou společnost Dětský klíč v Šumperku.

Pojďme do školy všichni v modré barvě!

Výtvarná soutěž „ZIMA“

Stejně jako podzimní výtvarná soutěž se i tato setkala s velkým zájmem dětí, které vytvořily spoustu krásných obrázků se zimní tematikou. Bylo velmi obtížné vybrat z nich ty nejhezčí, proto se nakonec porota složená z dětí i dospělých rozhodla ocenit všechny účastníky...
Skip to content