Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

2. kolo žádostí o dotaci z dotačního programu Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Z tohoto programu je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/24, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Dítě/žáka je možné podpořit pouze v případě, že jeho zákonný zástupce prohlásí, že je příjemcem těchto dávek.

V případě, že splňujete tyto podmínky, dosud nejste do programu zařazeni a chcete, aby Vaše dítě bylo zařazeno do podpory, je nutné nejpozději do pátku
12. ledna 2024 v kanceláři školy vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci, a to v době od 8.00 do 14.00 hod.
Obědy bude možné odebírat od 1. 2. 2024.

Se všemi citlivými osobními údaji bude nakládáno dle směrnice GDPR.

Vršky pro Natálku

Zapojili jsme se do do sbírky vršků pro Natálku Lubinovou. Sběrem vršků od PET lahví pomůžeme získat finanční prostředky na Natálčinu rehabilitaci. Všem moc děkujeme.

„Oblečme se do červené“

V pátek 1. prosince se již po několikáté naše škola zapojila do kampaně na podporu boje proti nemoci AIDS. Akci připravili zástupci žákovského parlamentu, kteří prostřednictvím prezentace a letáčků, které vylepili v prostorách školy, přiblížili žákům problematiku této zákeřné...

„Bubnovačka“

V pondělí 20. listopadu se čtyři třídy naší školy prvním rokem připojily k preventivnímu happeningu „Bubnovačka“, jehož cílem je upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Realizátorem akce je nezisková organizace Centrum Locika a letošní ročník se konal...

Barevný podzim je pryč…..

V mateřské škole jsme vnímali podzim s jeho nabídkou i proměnami.
Povídali jsme si, ochutnávaly ovoce, pekli štrúdl, sbírali a třídíli hřiby, hráli jsme si s listím na zahradě, malovali, poznávali les…..a mnoho dalšího:-). Teď už se budeme...

Halloween na internátě

V úterý 31.10 jsme prožili na internátě halloweenské odpoledne. Všichni jsme se strašidelně vyzdobili, nachystali si tematické pohoštění a soutěžili v halloweenských hrách. Duchové nám nepřáli - seslali na nás déšť a tím nám znemožnili strašení v...

Akce Ukliďme Česko 2023

Úklidové akce se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně a střední školy. Zaměřili se zejména na okolí školy, které se jim podařilo vyčistit od velkého množství odpadků.
Žáci naší školy sesbírali nejvíce drobných odpadků (např. plastové sáčky, papírky,...

Skip to content