Zaměstnanci

Sekretariát školy    
Mgr. Skoumalová Dagmar   ředitelka školy
Mgr. Křenová Kateřina   zástupkyně ředitelky
Mgr. Heiserová Hana   zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně
Mgr. Mikulová Blanka   zástupkyně ředitelky
Šínová Gabriela   referentka správy majetku
Skokanová Jarmila   personalistka
Zajícová Jana   mzdová účetní
Ing. Kubíčková Eva   ekonomka
Ing. Cahová Marcela   účetní
     
Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci
Baraníková Hana   vychovatelka
Bartončíková Jitka   učitelka MŠ, logopedka
Bc. Čacká Jana   učitelka
Bc. Hordějčuková Klára   asistent pedagoga
Bc. Janíčková Lenka   třídní učitelka MŠ 
Bc. Jílková Mirka   třídní učitelka MŠ
Bc. Jurníčková Vladislava   třídní učitelka MŠ 
Bc. Podušelová Lenka   třídní MŠ 6
Bc. Šilhanová Lenka   třídní učitelka MŠ 
Bc. Voborníková Magdalena   učitelka
Cikrytová Kamila   asistent pedagoga
Danihel Zdeněk   asistent pedagoga
Dvořáková Martina   asistent pedagoga
Hamplová Jana   asistent pedagoga
Horákova Kateřina   asistent pedagoga
Horáková Vladimíra   asistent pedagoga
Hoždorová Jana   asistent pedagoga
Chiroiu Vladimíra   učitelka
Kašparová Hana   asistent pedagoga
Kochwasserová Pavlína   vedoucí učitelka MŠ
Králová Simona   asistent pedagoga, vychovatelka
Krobotová Lada   učitelka
Krylová Jana   asistent pedagoga
Křenková Eva   vychovatelka
Křenková Kateřina   učitelka MŠ
Kupčíková Lenka   vedoucí vychovatelka internátu a družiny
Mgr. Bártová Miloslava   třídní učitelka
Mgr. Budějovská Pavla   třídní učitelka 
Mgr. Bušínová Pavlína   třídní učitelka
Mgr. Desnicová Lucie   třídní učitelka
Mgr. Diblíková Jana   třídní učitelka 
Mgr. Hlavová Hana   učitelka
Mgr. Hollanová Jitka   třídní učitelka 
Mgr. Hrochová Kateřina   třídní učitelka
Mgr. Hrubá Lucie   třídní učitelka SŠ
Mgr. Jašková Radka   třídní učitelka SŠ, metodik prevence
Mgr. Košťálová Lucie   třídní učitelka
Mgr. Kroulová Markéta   třídní učitelka
Mgr. Křížová Pavlína   třídní učitelka 
Mgr. Kubíčková Věra   třídní učitelka
Mgr. Kučera Petr   třídní učitel
Mgr. Málková Ivana   učitelka
Mgr. Mánková Emílie   učitelka
Mgr. Němcová Michaela   třídní učitelka MŠ 
Mgr. Penková Pavla   třídní učitelka, metodik ICT
Mgr. Řoutilová Irena   třídní učitelka, koordinátor EVVO
Mgr. Tichá Miloslava   třídní učitelka 
Mgr. Vepřková Libuše   třídní učitelka
Minářová Petra, Dis.   asistent pedagoga
Moravanská Barbora   asistent pedagoga, vychovatelka 
Novotný Zdeněk   asistent pedagoga
Pavolová Michaela   asistent pedagoga
Rychlíková Ilona   asistent pedagoga
Saňáková Pavlína   vychovatelka
Schitková Dana   asistent pedagoga
Snášelová Michala   vychovatelka
Šalamounová Lenka   asistent pedagoga
Šťastná Jitka   asistent pedagoga
Volhejnová Eva   vychovatelka
     
Provozní zaměstnanci    
Burianová Alena   uklízečka
Hásová Olga   vedoucí jídelny
Hečková Libuše   uklízečka
Kubišová Vendulka   uklízečka
Starka Jiří   školník
Straková Marta   uklízečka
Šín Marcel   školník