Zaměstnanci

Sekretariát školy    
Mgr. Skoumalová Dagmar   ředitelka školy
Mgr. Křenová Kateřina   zástupkyně ředitelky
Mgr. Heiserová Hana   zástupkyně ředitelky, výchovná poradkyně
Mgr. Mikulová Blanka   zástupkyně ředitelky
Šínová Gabriela   sekretariát školy, referentka provozu
Skokanová Jarmila   personalistka
Zajícová Jana   mzdová účetní
Ing. Kubíčková Eva   ekonomka
Ing. Cahová Marcela   účetní
Mgr. Čermáková Jitka   školní psycholog, metodik prevence
     
Pedagogičtí a nepedagogičtí zaměstnanci
Baraníková Hana   vychovatelka
Bartončík Radovan   vychovatel
Mgr. Bartončíková Jitka   učitelka MŠ, logopedka
Mgr. Bártová Miloslava   třídní učitelka
Brostíková Michaela   vychovatelka
Mgr. Budějovská Pavla   třídní učitelka V. A
Mgr. Bušínová Pavlína   třídní učitelka
Čacká Jana   učitelka
Danihel Zdeněk   asistent pedagoga
Mgr. Desnicová Lucie   třídní učitelka
Mgr. Diblíková Jana   třídní učitelka II. A
Dvořáková Martina   asistent pedagoga
Bc. Hajduková Lenka   třídní učitelka MŠ 2
Hamplová Jana   učitelka
Hollanová Jitka   třídní učitelka I. C
Horáková Vladimíra   asistent pedagoga
Hordějčuková Klára   asistent pedagoga
Hoždorová Jana   asistent pedagoga
Mgr. Hrochová Kateřina   třídní učitelka
Mgr. Hrubá Lucie   třídní učitelka
Chiroiu Vladimíra   učitelka
Bc. Janíčková Lenka   třídní učitelka MŠ 4 (0. ročník)
Mgr. Jašková Radka   třídní učitelka SŠ
Jauerníková Ivana   vychovatelka
Bc. Jílková Mirka   třídní učitelka MŠ 3
Bc. Jurníčková Vladislava   třídní učitelka MŠ 5 (0. ročník)
Mgr. Kallerová Hana   třídní učitelka
Mgr. Karásková Eva   učitelka ZŠ
Kašparová Hana   asistent pedagoga
Kochwasserová Pavlína   vedoucí učitelka MŠ
Králová Simona   asistent pedagoga
Krobotová Lada   učitelka
Křenková Eva   vychovatelka
Křenková Kateřina   asistent pedagoga
Mgr. Křížová Pavlína   třídní učitelka IX. C
Mgr. Kubíčková Věra   třídní učitelka III. A
Mgr. Kučera Petr   třídní učitel
Kupčíková Lenka   vedoucí vychovatelka internátu a družiny
Mgr. Kurucová Kamila   učitelka MŠ, logopedka
Lukasová Karolína   asistent pedagoga
Málková Ivana   učitelka
Mánková Emílie   učitelka
Minářová Petra, Dis.   asistent pedagoga
Moravanská Barbora   asistent pedagoga
Mgr. Němcová Michaela   třídní učitelka MŠ 1
Novotný Zdeněk   asistent pedagoga
Pavolová Michaela   asistent pedagoga
Mgr. Penková Pavla   třídní učitelka, metodik ICT
Bc. Podušelová Lenka   třídní MŠ 6
Rychlíková Ilona   asistent pedagoga
Mgr. Řoutilová Irena   třídní učitelka IV. A, koordinátor EVVO
Mgr. Sedláčková Hana   učitelka MŠ, logopedka
Schitková Dana   asistent pedagoga
Skyvová Hana   třídní učitelka
Stejskalová Iva   asistent pedagoga
Bc. Šilhanová Lenka   třídní učitelka MŠ 7
Špatná Lenka   učitelka
Šťastná Jitka   asistent pedagoga
Mgr. Tichá Miloslava   třídní učitelka  I. A
Vepřková Libuše   třídní učitelka
Voborníková Magdalena   učitelka
Volhejnová Eva   vychovatelka
     
Provozní zaměstnanci    
Burianová Alena   uklízečka
Hásová Olga   vedoucí jídelny
Hečková Libuše   uklízečka
Kubišová Vendulka   uklízečka
Starka Jiří   školník
Straková Marta   uklízečka
Šín Marcel   školník