Zaměstnanci

Vedení a zaměstnanci SŠ, ZŠ a MŠ

 

Ředitelka školy – zástupce statutárního orgánu Mgr. Dagmar Skoumalová
Zástupce ředitelky Mgr. Ludmila Beránková
Zástupce ředitelky Mgr. K. Křenová
Školní psycholog Mgr. J. Čermáková DiS.
Školní logoped Mgr. J. Bartončíková
Vedoucí učitelka MŠ P. Kochwasserová
Vedoucí vychovatel R. Bartončík
Samostatná odborná referentka G. Šínová
Účetní J. Zajícová, M. Cahová
Vedoucí školní výdejny stravy O. Hásová
   
Třídní učitelé, netřídní učitelé

 

třída třídní učitelka
I.A Mgr. J. Diblíková
II.A Mgr. M. Tichá
III.A Mgr. I. Řoutilová
IV.A Mgr. S. Greplová
V.A Mgr. P. Budějovská
VI.A Mgr. L. Desbucová 
VII.A Mgr. S. Holbová
VIII.A Mgr. H. Pospíšilová
IX.A Mgr. E. Karásková
V.B Mgr M. Bártová
VI.B Mgr. V. Kubíčková
IX.B Mgr. M. Večeřová
   
II.C Mgr. K. Hrochová
V.C Mgr. H. Kallerová
VII.C Mgr. P. Bušínová
VIII.C Mrg. P. Křížová
S1 Mgr. R. Jašková
S2+S3 Mgr. L. Hrubá
S3 Mgr. V. Chiroiu
   
netřídní Mgr. P. Penková
netřídní Mgr. L. Vepřková
netřídní Mgr. P. Kučera
netřídní Mgr. L. Krobotová

 

Ostatní pedagogičtí pracovníci

 

asistent pedagoga školní družina internát
S. Králová K. Ponížilová R. Bartončík
J. Hamplová Bc. M. Brostíková I. Jauerniková
  A. Navrátilová E. Volhejnová
A. Navrátilová E. Křenková H. Baraníková
M. Dvořáková    
Z. Danihel    
T. Dittrich    
V. Horáková    
L. Kupčíková    
I. Rychlíková    
Z. Novotný    
E. Křenková    
K. Ponížilová    
Bc. M. Brostíková    
Bc. M. Trnková    
Bc. B. Moravanská    
Šťastná    
     
 

Provozní zaměstnanci

 

školník Marcel Šín
školník Jiří Straka
uklízečka Vendulka Kubišová
uklízečka Marta Straková
uklízečka Libuše Hečková