Mateřská škola

Název:  Mateřská škola Třebízského 1 (součást zařízení SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3, Šumperk)

Kontakt: vedoucí učitelka Pavlína Kochwasserová   

Telefon: 583 21 64 62

 

Pro koho je naše MŠ určena?

Předmětem činnosti mateřské školy je výchova a vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami: 

 • s vadami řeči
 • s vadami zraku
 • s  vadami sluchu
 • s  tělesným postižením nebo zdravotním omezením
 • s  mentálním postižením
 • s poruchou autistického spektra

a pro děti s odkladem školní docházky.

Co nabízíme?

 • Kolektiv speciálních pedagogů
 • Nízký počet dětí ve třídách
 • Individuální přístup ke každému dítěti
 • Kolektivní i individuální logopedie poskytována speciálními pedagogy – logopedy
 • Oční cvičení zajišťováno speciálními pedagogy a ortoptickými sestrami v očním centru Ottlens
 • Možnost asistenta pedagoga ve třídě
 • Poradenská činnost školního psychologa
 • Spolupráce s odbornými školskými poradenskými zařízeními (Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Olomouckého kraje, Speciálně pedagogické centrum Šumperk, Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené Olomouc) a odbornými lékaři a specialisty

K přijetí dítěte do naší mateřské školy je nutné doporučení školského poradenského zařízení.