Organizace školního roku

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb.

Vyučováníve školním roce 2023/2024 začíná v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny: čtvrtek 26. října 2023 a pátek 27.října 2023

Vánoční prázdniny: od soboty 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024

Vyučování začíná ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2.února 2024.

Jarní prázdniny: od pondělí 4. března 2024 – do pátku 8. března 2024

Velikonoční prázdniny: čtvrtek 28. března 2024

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od soboty 29. června 2024 do neděle 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začíná v pondělí 2. září 2024.