Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Ředitelské volno 29.9.2017

Ředitelka vyhlašuje volný den v období školního vyučování (ředitelské volno) v souladu s § 24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle § 2, odst. 5, vyhl. č. 16/2005 o organizaci školního roku dne 29. 9. 2017 z organizačních důvodů.

Logo hrátky

Milí rodiče, v tomto školním roce bychom chtěli nabídnout Vašim dětem novou službu Logo hrátky, která bude zaměřena na podporu jejich řečového vývoje. Práci s dětmi bude vykonávat paní učitelka Mgr. Lucie Hrubá, která je logopedický asistent, může tedy vykonávat preventivní práci s dětmi v oblasti řečové výchovy. Spolupracovat bude se SPC pro vady řeči v Šumperku. S dětmi […]

Vyhlášení voleb do Školské rady

V souvislosti s § 167 odst. 4 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) ve znění pozdějších předpisů ředitelka školy vyhlašuje volby do Školské rady na funkční období 2017 -2020. Volby dvou zákonných zástupců nezletilcích žáků a dvou pedagogických pracovníků proběhnou dne 5.10.2017 v budově školy Šumperk, Hanácká 3.

Závěrečné zkoušky

Studenti ze střední školy konali závěrečnou zkoušku. V praktické části připravili pomazánky a bábovku. V teoretické zkoušce vypracovávali otázky z různých oblastí (PrČ, VKZ, ROD, PvD). Všichni byli úspěšní.

Plavání v MŠ

Děti ze třídy Ježečků a Veverek navštěvují každý čtvrtek plavecký areál Aquacentrum Šumperk. Plavecký výcvik  vede paní  učitelka Vlaďka  Jurníčková ,která se jim snaží předat své zkušenosti, kdy pracovala jako učitelka plavání. 

Vlastivědné muzeum v Šumperku

Studenti ze střední školy a žáci z 9.C se zúčastnili akce ve Studenti ze střední školy a žáci z 9.C se zúčastnili akce ve Vlastivědném muzeum v Šumperku. Zasportovali si a vyrobili krásná přáníčka ke Dni matek. v Šumperku....

Praktická cvičení

Na střední škole v rámci praktického cvičení dochází studenti do odloučeného pracoviště Třebízského a tam pomáhají s úklidem na internátě a také ve výdejně stravy jako umývání nádobí, výdej stravy, příprava svačinek, pomoc malým dětem, dozor v jídelně.