Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Program MRKEV

Naše škola je i v letošním roce začleněna do sítě škol zabývající se ekologickou výchovou, která nese označení MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).  

Živá zahrada – výtvarná soutěž pro děti

V měsíci únoru proběhla na naší škole v rámci programu Živá zahrada výtvarná soutěž na téma „Ptáci chocholáci“, kterou vyhlásil Český svaz ochránců přírody. Žáci měli namalovat libovolnou výtvarnou technikou na výkres velikosti A3 nebo A4 jakéhokoliv ptáka s chocholkou. Do soutěže...

Den prevence

V pátek 24. února proběhla v prostorách tělocvičny naší školy akce pod názvem „Den prevence“. Pro žáky 1. stupně a „auti“ tříd zde bylo připraveno sedm stanovišť, na kterých zábavnou formou plnili úkoly z oblasti první pomoci,...

Den sv. Valentýna

V úterý 14. 2. proběhla na naší škole tradiční oslava sv. Valentýna. Valentýnští poslové ze třídy S1, oblečeni do barev lásky, roznesli valentýnky, které žáci vyrobili pro své kamarády, spolužáky a učitele.

Přijímací řízení pro školní rok 2023/2024

Obor a kód vzdělávání:

Praktická škola dvouletá  78-62-C/02

Praktická škola jednoletá 78-62-C/01

Termín přijímacího řízení:  27. 4. 2023

Kritéria pro přijetí:

Praktická škola dvouletá

Součástí přijímacího řízení je pohovor s uchazeči o studium zaměřený na tyto oblasti:

  • úroveň samostatnosti při sebe obslužných a praktických dovednostech
  • jazyková a komunikační dovednost, písemný projev a čtenářské dovednosti
  • matematické dovednosti v praxi
  • orientace a všeobecný rozhled uchazeče

Praktická škola jednoletá

Přijímací řízení bez přijímací zkoušky na základě žádosti o přijetí se všemi povinnými přílohami a vyhodnocení výsledků vzdělávání na ZŠ, příp. pohovoru s uchazečem nebo jeho zákonným zástupcem.

Hodnocení:

Každá z uvedených oblastí bude hodnocena body na škále 0 – 5 bodů.

Uchazeči o studium budou seřazeni podle dosaženého počtu bodů a v tomto pořadí – od nejvyššího po nejnižší – rozhodne ředitelka školy o jejich přijetí ke vzdělávání.

Minimum bodů pro přijetí do Praktické školy dvouleté i jednoleté je 5 bodů.

Zájemci o studium musí doložit: (bez povinných příloh nebude přihláška přijata)

  • lékařský posudek o zdravotní způsobilosti
  • doporučení školského poradenského zařízení (SPC, PPP)
  • řádně vyplněnou přihlášku ke studiu s potvrzeným vysvědčením z posledních dvou ročníků, ve kterých plnil nebo plní uchazeč povinnou školní docházku

Předpokládaný počet přijatých žáků:

PrŠ dvouletá  –   10 žáků

PrŠ jednoletá –     7 žáků Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny uchazečům a zveřejněny na webových stránkách školy.  

Mgr. Dagmar Skoumalová, ředitelka školy

V Šumperku dne 11. 1. 2023

„Oblečme se do červené“

Každoročně se naše škola 1. prosince zapojuje do akce „Oblečme se do červené“ podporující boj proti nemoci AIDS. Letošní akci pro žáky připravili zástupci žákovského parlamentu. Prostřednictvím prezentace a letáčků, které vylepili v prostorách školy, přiblížili žákům...

Mikulášská nadílka

V pondělí 5. 12. proběhla na naší škole tradiční mikulášská nadílka. Mikuláš společně s čerty a anděly navštívil děti z mateřské školy, žáky 1. stupně a auti tříd. Žáci měli pro Mikuláše připraveny mikulášské básničky, za které byli odměněni sladkostmi...

Titul „Zelená škola Olomouckého kraje“

Naše škola byla oceněna za svoji environmentální činnost titulem „Zelená škola Olomouckého kraje“. Tento titul si 5. října ve Sluňákově – centru ekologických aktivit města Olomouce, o.p.s. slavnostně převzala ředitelka školy Mgr. Dagmar Skoumalová a paní učitelka...

Skip to content