Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Informace k testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění Covid-19, a to na všech školách.

Žáci se budou testovat antigenními testy samoodběrem (stále na stejném principu) pouze v pondělí nebo v první den příchodu do školy (pokud není žák v pondělí přítomen).

V případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti a ihned budou kontaktováni jeho zákonní zástupci, odvedou si žáka domů a informují praktického dětského lékaře k absolvování PCR testu, kterým je teprve rozhodnuto o pozitivitě žáka.

Pozitivní test žáka neznamená automaticky odchod celé třídy do karantény, vždy rozhoduje o situaci Krajská hygienická stanice (pracoviště Šumperk).

AKCE „72 HODIN“

Jako každým rokem se naše škola v říjnu zapojila do akce „72 hodin“. Tato celorepubliková akce je organizována Českou radou dětí a mládeže a podporuje dobrovolnictví a dobročinnost, což jsou aktivity, které pomáhají druhým, přírodě, či jejich okolí. Děti i dospělí se tak společně pustili do práce přímo v terénu, a to do úklidu okolí […]

Informace k testování žáků ve dnech 8. a 15. listopadu 2021

V důsledku zhoršené epidemické situace byl Šumperk zařazen mezi okresy, ve kterých proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 u žáků základních a středních škol. Testování se uskuteční také na naší škole pro všechny žáky základní a střední školy antigenními testy (stejně jako vloni). Testování se netýká školy při zdravotnickém zařízení.

Ukliďme svět

V měsíci září se naše škola zúčastnila akce nazvané „Ukliďme svět“. Zapojila se tím i do celosvětového úklidového dne, který proběhl 18. září. Do podzimního úklidu okolí školy se s velkým nadšením pustili děti i dospělí: Nasbírali společně...

Aktuality ze školy

Rekonstrukce na Hanácké:

Prosíme žáky, učitele i rodiče o trpělivost, nadále budeme využívat náhradních tříd na „Zámečku“ a na Třebízského ul.  Do naší školy na Hanácké se vrátíme v pondělí 27. 9. 2021. Všichni se těšíme!

Ve středu 1.9. 2021 zahajujeme nový školní rok!

DŮLEŽITÉ  INFORMACE:

Školní rok 2021/22 začínáme 1. 9. 2021 vzhledem k probíhající rekonstrukci elektroinstalace  v provizorních podmínkách.

1., 2. a 3. třídy budou dočasně přemístěny do školní družiny na ul. Třebízského 1, Šumperk

4. – 9. třídy budou dočasně přemístěny do zapůjčených prostor v budově Střední školy řemesel Šumperk na ul. Bulharská 8 – tzv. „Zámeček“ v Šumperku.

Sraz všech žáků školy 1. 9. 2021 v 8.00 hod před školou na ul. Hanácká. 

Těšíme se na Vás!

Veškeré informace poskytnou rodičům i žákům třídní učitelé, příp. kancelář školy – tel. č. 777 554 715.

Upozorňujeme, že pevná telefonní linka momentálně není v provozu !

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
    • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
    • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátorani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
    • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).

Zahájení provozu mateřské školy, základní školy a střední školy od 12.4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 zahajují provoz všechny pracoviště naší školy.


Podmínky pro účast dětí a žáků na vzdělávání ve škole:


  • dítě/žák nemá příznaky onemocnění Covid 19
  • dítě/žák podstoupil neinvazivní preventivní AG test, který mu poskytla škola, s negativním výsledkem


Žáci se budou testovat sami v Po a Čt před zahájením vyučování pod dohledem pedagogických pracovníků, případně s asistencí zákonného zástupce.


Provoz školy bude nastaven tak, aby splňoval všechna protiepidemická opatření.


Všechny informace k organizaci vyučování poskytnou třídní učitelé.

Skip to content