Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Akce Ukliďme Česko 2023

Úklidové akce se zúčastnili žáci prvního i druhého stupně a střední školy. Zaměřili se zejména na okolí školy, které se jim podařilo vyčistit od velkého množství odpadků.
Žáci naší školy sesbírali nejvíce drobných odpadků (např. plastové sáčky, papírky,...

Dotační program Příspěvky na obědy do škol v Olomouckém kraji

Z tohoto programu je možné žádat dotaci na zajištění bezplatného školního stravování pro děti/žáky/studenty v mateřských, základních a středních školách ve školním roce 2023/24, jejichž rodina je v nepříznivé finanční situaci. Prominutí úplaty za školní stravování je možné pouze v případě, kdy alespoň jeden z rodičů pobírá minimálně jednu z dávek v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení). Dítě/žáka je možné podpořit pouze v případě, že jeho zákonný zástupce prohlásí, že je příjemcem těchto dávek.

V případě, že splňujete tyto podmínky a chcete, aby Vaše dítě bylo zařazeno do podpory, je nutné nejpozději do čtvrtka 31. srpna 2023 v kanceláři školy vyplnit čestné prohlášení o příjmové a sociální situaci, a to v době od 8.00 do 14. 00 hod.

Se všemi citlivými osobními údaji bude nakládáno dle směrnice GDPR.

SEZNAM POMŮCEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

  1. Aktovka nebo batoh
  2. Vybavené pouzdro – pero 2x (náhradní náplň), tužky (č. 1, 2 a 3), pastelky (12 barev), nůžky s kulatými špičkami, guma
  3. Pravítko – dlouhé, trojúhelník
  4. Tuhé vysouvací lepidlo
  5. VV potřeby: fixy, pastelky, štětec (plochý a kulatý), vodové a temperové barvy, plastelína, barevné papíry, tvrdý papír A3
  6. Papírové kapesníčky
  7. Přezůvky (do školy i do družiny)
  8. Obaly na sešity a učebnice (kupujte až dodatečně podle rozměrů učebnic a sešitů)
  9. Tělesná výchova – sportovní oblečení a obuv (do tělocvičny a na ven), náhradní oblečení

Seznam pomůcek pro jednotlivé třídy budou předávat třídní učitelé žákům v pondělí 4.9.

Soutěž o nejhezčí jarní výzdobu

Na začátku měsíce května vyhlásil žákovský parlament celoškolní soutěž „O nejhezčí jarní výzdobu třídy“. Do soutěže se zapojilo všech 15 tříd naší školy.  Žáci tvořili, vyráběli, malovali a pod taktovkou učitelů velice nápaditě vyzdobili své třídy. Závěrečného hodnocení soutěže se...

Návštěva psího útulku

Každý rok pořádají žáci ze třídy S2 sbírku potřebných věcí a dobrot pro pejsky z psího útulku. Sbírka se tedy uskutečnila i letos a podařilo se při ní vybrat mnoho užitečného, jako např. konzervy, pamlsky, hračky či deky. Vše...

Školní zahrádka

Začátkem školního roku si žáci třídy S2 na školní zahradě vytvořili s pomocí pana školníka svoji malou zahrádku. A protože na ní pilně pracují, zasazené rostlinky rostou a rostou a dělají svým pěstitelům nesmírnou radost. Veškerou vypěstovanou zeleninu a...

Zahradní slavnost

Ve dnech 1. 6. a 2. 6. 2023 se na zahradě naší školy a částečně i v tělocvičně uskutečnila již tradiční „Zahradní slavnost“. Tuto krásnou akci nachystaly paní učitelky společně se žáky střední školy praktické a žáky třídy 4....

Oceněný žák naší školy – Lukáš Čermák

V sobotu 15. 4. proběhlo v šumperském divadle slavnostní předávání Cen města Šumperka za rok 2022. Jsme nesmírně hrdí, že letos byl jedním z oceněných i žák naší střední školy Lukáš Čermák, který tuto prestižní cenu získal za své výborné výkony v plavání....

Kuchařská soutěž

30. 3. 2023 se žáci naší střední školy David Blasius, Dalibor Bachrony a Oliver Čep zúčastnili kuchařské soutěže v Prostějově. Soutěž probíhala na SŠ, ZŠ a MŠ Komenského 10. Úkolem soutěžících bylo připravit menu, které se skládalo z avokádové pomazánky,...
Skip to content