Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

AKCE UKLIĎME ČESKO

Během prvního dubnového týdne se naše škola zúčastnila celorepublikové akce Ukliďme Česko.Do úklidu přírody se pustili malí i velcí a podařilo se jim nasbírat velké množství odpadků. Kromě plastových lahví, papírků, plechovek a sklenic děti v blízkém parku objevily...

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Dne 22. 4. 2022 se v Mohelnici konala soutěž „Odznak všestrannosti olympijských vítězů“. Soutěže se zúčastnilo 16 škol z celého Olomouckého kraje, mezi účastníky nechyběli ani žáci naší školy. V rámci soutěže probíhal pětiboj, v němž svou zdatnost předvedli...

1. 4. 2022      Rozsviťme se modře!

U příležitosti Světového dne porozumění autismu , který se již tradičně koná 2. dubna

se v pátek 1. dubna naše škola Hanácká i Třebízského rozsvítí modře.

Podpoříme naše spolužáky v mateřské, základní i střední škole.

Podpoříme obecně prospěšnou společnost Dětský klíč v Šumperku.

Pojďme do školy všichni v modré barvě!

Výtvarná soutěž „ZIMA“

Stejně jako podzimní výtvarná soutěž se i tato setkala s velkým zájmem dětí, které vytvořily spoustu krásných obrázků se zimní tematikou. Bylo velmi obtížné vybrat z nich ty nejhezčí, proto se nakonec porota složená z dětí i dospělých rozhodla ocenit všechny účastníky...

Spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Šumperku

Žáci naší střední školy začátkem března navštívili šumperskou „zdravku“. V předmětu ošetřovatelská péče se velmi zodpovědně ujali funkce figurantů, aby si tak s jejich pomocí mohly budoucí zdravotní sestřičky ověřit své dovednosti v různých situacích, se kterými se ve svém...

Den sv. Valentýna

V pondělí 14. 2. proběhla na naší škole tradiční oslava sv. Valentýna. Valentýnští poslové, oblečeni do barev lásky, roznesli valentýnky, které žáci vyrobili pro své kamarády, spolužáky a učitele.

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 a § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přihlásit své dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt nebo ve škole jiného zřizovatele, je nutno tuto skutečnost oznámit ve spádové škole (škola, která je zřízená v místě trvalého pobytu dítěte).

U dětí s trvalým pobytem ve městě Šumperk, u kterých zákonný zástupce zvolil pro dítě jinou mateřskou a základní školu, než kterou město Šumperk zřizuje, je nutné tuto informaci předat na odbor ŠKV, oddělení školství, Ing. Osladilové (marie.osladilova@sumperk.cz, 727 871 695).

Pokud tyto důležité informace zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do výše 5.000,00 Kč.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PODZIM“

Během dvou měsíců – října a listopadu – se žáci pustili do malování a kreslení ročního období, které je všude kolem obklopovalo. Z vycházek a pozorování přírody na školní zahradě a v okolí školy si přinesli spoustu námětů a nápadů,...
Skip to content