Logo hrátky

Milí rodiče, v tomto školním roce bychom chtěli nabídnout Vašim dětem novou službu Logo hrátky, která bude zaměřena na podporu jejich řečového vývoje.

Práci s dětmi bude vykonávat paní učitelka Mgr. Lucie Hrubá, která je logopedický asistent, může tedy vykonávat preventivní práci s dětmi v oblasti řečové výchovy. Spolupracovat bude se SPC pro vady řeči v Šumperku.

S dětmi bude pomáhat paní asistentka Katka Kašparová, která studuje vysokou školu na Pedagogické fakultě v Hradci Králové.

 Logo hrátky

 • určeno pro děti 1.stupně
 • počet dětí ve skupince bude max. 6
 • práce s dětmi bude probíhat 1x týdně, 40 minut od 11:50 do 12:30 (po, čt nebo pá).

 O konkrétním dni a datu budete informováni třídní učitelkou

 • práce s dětmi bude probíhat hromadně, skupinově i individuálně

Náplň:

 1. Dechová cvičení, nácvik správného držení těla
 2. Motorická cvičení mluvidel
 3. Artikulační cvičení
 4. Rozvoj slovní zásoby
 5. Podpora zrakového a sluchového vnímání
 6. Podpora fonematického uvědomování
 7. Upevnění pravolevé orientace
 8. Koordinační cvičení
 9. Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 10. Rytmizace
 11. Pozornost, soustředění

Práce s dětmi bude probíhat zábavnou formou.

 

Mgr. Dagmar Skoumalová
ředitelka školy