POVÍDÁLEK

Milí rodiče, nabízíme Vašim dětem službu, která je zaměřena na podporu řečového vývoje. Práci s dětmi bude vykonávat paní učitelka Mgr. Lucie Hrubá, která je logopedický asistent, může tedy vykonávat preventivní práci s dětmi v oblasti řečové výchovy. Spolupracovat bude se SPC pro vady řeči v Šumperku.

POVÍDÁLEK

 • určeno pro děti 1. třídy
 • počet dětí ve skupince bude max. 8
 • práce s dětmi bude probíhat 1x týdně, 40 minut od 11:50 do 12:30
 • práce s dětmi bude probíhat hromadně a skupinově

Náplň:

 • Dechová cvičení, nácvik správného držení těla
 • Motorická cvičení mluvidel
 • Artikulační cvičení
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Podpora zrakového a sluchového vnímání
 • Podpora fonematického uvědomování
 • Upevnění pravolevé orientace
 • Koordinační cvičení
 • Rozvoj jemné a hrubé motoriky
 • Rytmizace
 • Pozornost, soustředění

Práce s dětmi bude probíhat zábavnou formou.

Mgr. Dagmar Skoumalová
ředitelka školy