Další zajímavá exkurze

Po nemocnici a zubní lékařce zavítaly děti ze tříd Veverek a Ježečků do očního centra OTTLENS v Šumperku. Zkušené ortoptické sestry dětem ukázaly různé přístroje na měření a kontrolu zraku. Děti si mohly všechno vyzkoušet ,,na vlastní oči“, např....

Projektový den „Naše zdraví“

Naše školka navštívila v rámci týdenního tématu „Naše zdraví“ šumperskou nemocnici. Děti byly seznámeny s prostředím dětského oddělení a prohlédly si ordinaci, ve které ošetřoval dětský lékař. Nahlédly také do pokojů nemocných. Velkým zážitkem byla  pro děti praktická ukázka sanitního...

Ottlens v mateřské škole

Naše mateřská škola nově rozšiřuje spolupráci s očním centrem OTTLENS v Šumperku. Kromě odborného cvičení v Ottlensu nyní dochází ortoptická sestra pravidelně 1x týdně také přímo do školky. Do cvičení se tak mohou zapojit i děti, pro které je cesta do ortoptické ambulance...

Nadílka v drogerii DM

Drogerie DM v Šumperku připravila  pro třídu ,,Veverek“ z mateřské školy mikulášskou nadílku.  Děti nejen tvořily,         ale zazpívaly si i čertovské a mikulášské písničky ve voňavém prostředí obchodu. Den byl plný zábavy a překvapení.    ...

DESKOHRANÍ

Do třetího DESKOHRANÍ, pořádaného KLUBEM DESKOVÝCH HER ze „ŠESTKY“ (ZŠ ŠUMAVSKOU, ŠUMPERK), se zapojily i děti naší mateřské školy ze tříd „Veverek a Ježečků“. Zahrály si velmi zajímavou a pěknou hru 3iQ (TRIK) v šumperském informačním centru. V závěru...