Zahájení provozu mateřské školy, základní školy a střední školy od 12.4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 zahajují provoz všechny pracoviště naší školy.

Podmínky pro účast dětí a žáků na vzdělávání ve škole:

  • dítě/žák nemá příznaky onemocnění Covid 19
  • dítě/žák podstoupil neinvazivní preventivní AG test, který mu poskytla škola, s negativním výsledkem

Žáci se budou testovat sami v Po a Čt před zahájením vyučování pod dohledem pedagogických pracovníků, případně s asistencí zákonného zástupce.

Provoz školy bude nastaven tak, aby splňoval všechna protiepidemická opatření.

Všechny informace k organizaci vyučování poskytnou třídní učitelé.