Logopedie

Individuální logopedická péče:

  • probíhá minimálně 2x týdně
  • probíhá pod vedením speciálního pedagoga – logopeda v klidné logopedické pracovně, což umožňuje plné soustředění se dítěte na práci;
  • probíhá podle individuálního logopedického plánu, který vytváří logoped na základě vstupní diagnostiky a který je s rodiči pravidelně konzultován;
  • obsahově je zaměřena na motoriku mluvidel, zpřesňování artikulace, dechová, fonační a rytmická cvičení, sluchová cvičení, rozvoj aktivní i pasivní slovní zásoby, rozvoj gramatické struktury řeči,
  • … – vždy dle individuálních potřeb dítěte.

Kolektivní logopedická péče:

  • probíhá každý den
  • probíhá pod vedením speciálního pedagoga, logopeda ve třídě v kolektivu dětí;
  • její náplní je např. procvičování motoriky mluvidel, rozvoj celkové slovní zásoby, gramatiky, dechová cvičení, fonační cvičení,…