Enviromentální výchova

Naše mateřská škola je členem celostátní sítě mateřských škol se zájmem

o ekologickou/environmentální výchovu MRKVIČKA.