Oční cvičení

Oční cvičení

Od roku 2014 spolupracuje naše mateřská škola s očním centrem OTTLENS v Šumperku.

1x týdně navštěvuje skupina dětí s diagnostikovanou oční vadou, v doprovodu paní učitelky, ortoptickou ordinaci.

Tři ortoptické sestřičky se prostřednictvím ortoptických cvičení a pleoptických her zaměřují na obnovu narušeného binokulárního vidění. Pro komplexní péči jsou do léčby zařazeny také prvky na podporu paměti, koncentrace, prostorové orientace a jemné motoriky.

 

 

http://www.ottlens.com/ocni-centrum-ottlens/ortopticka-ordinace

http://www.ottlens.com/ocni-centrum-ottlens/ortopticka-ordinace/specialni-pece