Jak rozpoznat šikanu? – Tipy pro rodiče

Rodiče žáků se doporučuje upozornit zejména na to, aby si všímali těchto možných příznaků šikanování:

 • Za dítětem nepřicházejí domů spolužáci nebo jiní kamarádi.
 • Dítě nemá kamaráda, s nímž by trávilo volný čas, s nímž by si telefonovalo apod.
 • Není zváno na návštěvu k jiným dětem.
 • Nechce jít ráno do školy (zvláště když dříve mělo dítě školu rádo). Odkládá odchod z domova, případně je na něm možno pozorovat strach. Ztrácí chuť k jídlu.
 • Dítě nechodí do školy a ze školy nejkratší cestou, případně střídá různé cesty, prosí o dovoz či odvoz autem.
 • Dítě chodí domů ze školy hladové (agresoři mu berou svačinu nebo peníze na svačinu).
 • Usíná s pláčem, má neklidný spánek, křičí ze spaní.
 • Dítě ztrácí zájem o učení a schopnost soustředit se.
 • Bývá doma smutné či apatické nebo se objevují výkyvy nálad, zmínky o možné sebevraždě. Odmítá se svěřit s tím, co ho trápí.
 • Žádá o peníze, přičemž udává nevěrohodné důvody (např. opakovaně tvrdí, že peníze ztratilo), event. doma peníze krade.
 • Nápadně často hlásí ztrátu osobních věcí.
 • Dítě je neobvykle, nečekaně agresivní k sourozencům nebo jiným dětem, projevuje zlobu vůči rodičům.
 • Stěžuje si na neurčité bolesti břicha nebo hlavy, ráno zvrací, snaží se zůstat doma. Své zdravotní obtíže může přehánět, případně i simulovat (manipulace s teploměrem apod.).
 • Vyhýbá se docházce do školy.
 • Dítě se zdržuje doma více, než mělo ve zvyku.