Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro osobní podání a pro doručování dokumentů v analogové podobě:

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3
Hanácká 145/3, 787 01 Šumperk

osobně lze podání učinit v kanceláři školy – přízemí

telefon: 583 213 166

Úřední hodiny:

pondělí – pátek  8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30

Adresa elektronické podatelny:
zssumperk@seznam.cz

Na tuto elektronickou adresu je možno zasílat běžné dotazy, informace, stížnosti bez povinnosti připojení zaručeného elektronického podpisu.

ID datové schránky:
r9fh94m

Technické parametry přijímaných datových zpráv:

Elektronické dokumenty doručované v datových zprávách jsou přijímány ve formátech: pdf, doc, xls, rtf, txt, jpg, html a PDF/A (týká se úředního podání).

Ostatní typy souborů nebo zaheslované soubory nebudou přijaty.

Příjem a zpracování elektronických podání

Jednou zprávou zasílejte pouze podání v jedné věci.

Pokud je součástí jednoho podání více elektronických dokumentů, pak musí být zřejmé, který dokument je vlastním podáním a které dokumenty jsou dalšími elektronickými přílohami tohoto podání.

Podání prochází kontrolami z hlediska jeho čitelnosti, přítomnosti elektronického podpisu, přítomnosti viru a podobně. Pokud elektronické podání obsahuje chybný datový formát nebo počítačový program, jež je způsobilý přivodit škodu na informačním systému nebo na zpracovávaných informacích, nemůže být elektronické podání přijato. Informace o této skutečnosti nemusí být odesílateli doručeny z důvodu zachycení zprávy ochrannými prvky, které jsou součástí připojení k internetu.