Návštěva farmy Pomněnka

Žáci naší střední školy navštívili dne 16. 9. farmu Pomněnka v Šumperku, kde měli možnost zapojit se do práce kolem zdejších zvířátek. Nejprve vykydali koníkům jejich boxy, poté jim nachystali večerní krmení. Dokonce se sami pokusili o dva koníky pečovat a nechybělo ani krmení oveček a koz. Na závěr si žáci vybrali odměnu, kterou bylo vedení koníků.