Zahrádka na střeše

V únoru 2013 získala naše škola v projektu IKEA finanční podporu, díky které jsme vybudovali zahrádku na školní střeše. Vytvořili jsme tak novou venkovní učebnu. Nově vzniklé prostory využíváme k výuce a relaxaci.

Školní zahrada

ZAHRADA PŘÁTELSTVÍ A POROZUMĚNÍ Na naší školní zahradě se nám podařilo vybudovat naučnou stezku „Na Hanácké“. Zahrada s naučnou stezkou je určena k odpočinku, relaxaci a poučení. Slouží nejen žákům naší školy, ale je přístupná i široké veřejnosti.

Soutěž Živá zahrada ČSOP

Soutěž ŽIVÁ ZAHRADA organizovaná Českým svazem ochránců přírody • V jarních a zimních měsících sledujeme na naší školní zahradě výskyt vybraných druhů zvířat. • Pravidelně se účastníme výtvarné a fotografické soutěže.  

Projekt Zelená škola

PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA společnosti REMA Systém, a.s. • Zapojili jsme se do sběru baterií a drobného elektroodpadu. • Ve škole jsou pro tento účel umístěny sběrné boxy. • Škola pravidelně organizuje sbírky vysloužilých elektrospotřebičů.  

Program MRKEV

Naše škola je začleněna do sítě škol zabývající se ekologickou výchovou, která nese označení MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).    

Program Les ve škole

Koordinátorem tohoto programu je vzdělávací centrum Tereza. Naše škola se programu účastní od roku 2008/2009. Učíme žáky o lese přímo v prostředí lesa pomocí pozorování a prožitků, hravou formou a aktivním učením.

Mezinárodní program Ekoškola

Mezinárodní program Ekoškola probíhá v České republice pod záštitou MŠMT ČR  Koordinátorem tohoto programu je vzdělávací centrum Tereza. Naše škola se do programu Ekoškola zapojila v roce 2010 a titul získala v roce 2013. Ve školním roce 2017/2018 se nám podařilo titul úspěšně...