Program MRKEV

Naše škola je i v letošním roce začleněna do sítě škol zabývající se ekologickou výchovou, která nese označení MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).  

Program MRKEV

Naše škola je začleněna do sítě škol zabývající se ekologickou výchovou, která nese označení MRKEV (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy).  

Školní zahrada

Na naší školní zahradě se nám podařilo vybudovat naučnou stezku „Na Hanácké“. Zahrada s naučnou stezkou je určena k odpočinku, relaxaci a poučení.

Soutěž Živá zahrada ČSOP

Soutěž ŽIVÁ ZAHRADA organizovaná Českým svazem ochránců přírody • V jarních a zimních měsících sledujeme na naší školní zahradě výskyt vybraných druhů zvířat.• Pravidelně se účastníme výtvarné a fotografické soutěže.

Projekt Zelená škola

PROJEKT ZELENÁ ŠKOLA společnosti REMA Systém, a.s. • Zapojili jsme se do sběru baterií a drobného elektroodpadu.• Ve škole jsou pro tento účel umístěny sběrné boxy.

Program Les ve škole

Koordinátorem tohoto programu je vzdělávací centrum Tereza. Naše škola se programu účastní od roku 2008/2009. Učíme žáky o lese přímo v prostředí lesa pomocí pozorování a prožitků, hravou formou a aktivním učením.