Soutěž Živá zahrada ČSOP

Soutěž ŽIVÁ ZAHRADA organizovaná Českým svazem ochránců přírody

• V jarních a zimních měsících sledujeme na naší školní zahradě výskyt vybraných druhů zvířat.
• Pravidelně se účastníme výtvarné a fotografické soutěže.