Školská rada

Rada školy je orgánem umožňujícím zákonný zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli školy a dalším osobám podílet se správě školy, při které byla zřízena. Vzniká na základě ustanovení §167 zákona č. 561/2004 Sb., (školský zákon). Členství v radě je čestné.

Členové školské rady:

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilých žáků školy:

Daria Stejskalová Habrmanová

Lenka Čermáková

Pedagogičtí pracovníci školy:

Mgr. Jitka Hollanová

Mgr. Radka Jašková

Členové rady jmenovaní zřizovatelem:

Mgr. Zuzana Gondová

Mgr. Milena Hrabalová

Jednání, způsob usnášení se a hlasování rady se řídí jednacím řádem školy schváleným dne 9.9.2021.