Internát

Zajišťuje celodenní výchovu, ubytování a stravování dětem a žákům střední školy, základní školy a mateřské školy bydlícím mimo město Šumperk. Žáci jsou rozděleni do dvou výchovných skupin pod vedením vychovatelů. Jsou vytvářeny takové podmínky, aby žáci měli možnost  rozvíjet poznatky získané ve škole, věnovat se svým zájmům, získat potřebné návyky  a zručnost pro život, umět vytvářet mezilidské vztahy a orientovat se v lidských hodnotách.