Praktická škola dvouletá

Praktická škola na naší škole je bezoborová. Zaměření je všeobecné, tzn. absolvent může vykonávat pomocné práce v různých oblastech například v gastronomii, zdravotnictví, zahradnictví, úklidových firmách…

Studentům také nabízí možnost připravit se na další vzdělávání.

Základní informace

Podmínky přijetí

 • přijímací pohovor zaměřený na základní znalosti z matematiky, českého jazyka a všeobecného rozhledu

Délka studia

 • dva roky

Ukončení studia

 • závěrečná zkouška (praktická a teoretická část)

            Praktická část

 • příprava teplého jídla dle receptu, stolování, úklid pracovní plochy, kuchyně

           Teoretická část

 • písemná část, která se skládá z otázek z předmětů Výživa a příprava pokrmů, Praktické činnosti, Rodinná výchova
 • ústní část, která je zaměřená na základní otázky z všeobecného rozhledu

Dosažený stupeň středoškolského vzdělání

 • střední vzdělání

Uplatnění absolventa

 • pomocné práce: úklidové činnosti, pomocné práce v kuchyni, práce v zahradnictví….
 • pokračování v dalším vzdělávání na SOŠ v oborech z kategorie E (nižší střední odborné vzdělání) zakončené výučním listem

Vyučovací předměty

 • český jazyk, matematika, informační a komunikační technologie, občanská výchova, přírodopis, výchova ke zdraví, anglický jazyk, výchovy (TV, VV, HV)
 • Odborné předměty: rodinná výchova, výživa a příprava pokrmů, praktické činnosti

Týdenní délka studia

 • 32 hodin

Profil odborných předmětů

Výživa a příprava pokrmů

 • Bezpečnost práce

– manipulace se spotřebiči a kuchyňským zařízením

– základní vybavení kuchyně

– úklid pracoviště, čisticí prostředky, ochranné pomůcky

– hygiena při práci, ochranné osobní pomůcky

– nakládání s odpady a obaly

– úrazy v kuchyni a jejich prevence, první pomoc

 • Výživa člověka

– výživa člověka a její význam pro zdraví

– potrava a její složky

– zásady správné výživy, sestavování jídelníčku

– výživa různých skupin obyvatelstva

– dietní stravování, poruchy příjmu potravy

– stolování, úprava stolu k různým příležitostem

 • Potraviny a nápoje

– základní druhy potravin

– výběr vhodných potravin podle technologického postupu přípravy pokrmu

– nákup potravin a jejich skladování

–  konzervace potravin

–  vážení a odměřování potravin

– nápoje – druhy nápojů, rozdělení

 • Technologie přípravy pokrmů

– úprava potravin bez tepelné úpravy

– příprava a úprava surovin

– základní tepelné úpravy

– technologické postupy přípravy pokrmů

– studené a teplé kuchyně

– moučníky

–  příprava nápojů

–  koření, byliny

– receptury

Praktické činnosti

 • Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

– hygiena práce

– požární prevence

– pracovněprávní problematika BOZP

– bezpečnost technických zařízení

 • Úklidové prostředky a pomůcky

– úklidové a dezinfekční prostředky

– úklidové pomůcky

– ochrana životního prostředí, odpady

 • Úklidové stroje a zařízení

– vysavač, tepovač, myčka na nádobí

– pravidelný (denní, týdenní) a generální úklid

– luxování koberců

–  mytí oken a dveří, omyvatelných podlah a stěn, druhy podlahových krytin

– čištění koberců

– čištění a údržba nábytku

– čištění zrcadel a osvětlovacích těles

– úklid sociálních zařízení

 • Práce montážní a demontážní

– jednoduché opravy v domácnosti

– výrobky z různých materiálů

 • Práce s textilem

– druhy textilních materiálů

– základní typy stehů

– drobné opravy prádla

– výrobky z textilních materiálů

Rodinná výchova

 • Rodina a rodinné soužití

– podmínky vzniku rodiny, založení rodiny, výběr životního partnera, požadavky na

partnera, manželství, podmínky uzavření manželství

– funkce rodiny, práva a povinnosti členů rodiny, pravidla a komunikace v rodině,

vztahy mezi členy rodiny, soužití více generací, zákon o rodině

– úplná a neúplná rodina, formy náhradní rodinné péče

– zneužívání dětí

– poradenské instituce – krizová centra, linky důvěry, odborní lékaři

 • Biologie člověka

– anatomie – stavba lidského těla (jednotlivé orgánové soustavy a jejich funkce)

– prevence nemocí

– režim dne, aktivní činnost, odpočinek

 • Sexuální výchova

– sexuální život, předčasný pohlavní styk a nebezpečí s ním spojené, antikoncepce,

pohlavně přenosné choroby, sexuální úchylky, poruchy pohlavní identity

– nebezpečí sexuálního zneužívání

– těhotenství, lékařská péče o těhotnou ženu, porod, narození dítěte

 • Péče o dítě

– role matky a otce, povinnosti vůči dětem

– vývojové etapy dítěte

– péče o dítě, dětské nemoci

– práva dítěte

 • Domácnost

– základní vybavení a zařízení domácnosti

– údržba a práce v domácnosti

– zásady zařizování jednotlivých bytových prostor a jejich funkce

– používání přístrojů v domácnosti

– ekonomické činnosti rodiny (zdroje příjmů, spoření, finanční pomoc

státu), sestavování rodinného rozpočtu

– úklidové a čisticí prostředky a bezpečné zacházení s nimi

– modelové situace a praktická cvičení

PRAXE

 • úklidové práce ve škole
 • práce na zahradě a kolem školy
 • nákup surovin na vaření, vaření ve cvičné školní kuchyňce

Odloučené pracoviště Třebízského

 • výdejna stravy
 • výměna použitého povlečení v MŠ

Během celého studia se snažíme navštěvovat organizace, firmy zaměřené na možné budoucí uplatnění absolventů.