Jídelna

Informace pro rodiče:

Platba stravy vychází z vyhlášky č. 107/2005 o školním stravování. Vyhláška ruší možnost poskytování svačin žákům základní školy.

Placení stravy probíhá zálohově. Vždy tak, aby k 1. dni nového měsíce byly pokryty náklady na stravu Vašeho dítěte. Bez zaplacení zálohy není možné stravu vydávat.

Odhlášení stravy je možné den předem do 12.00 hodin na telefonním čísle 583216462. Všichni žáci se do školní jídelny přezouvají!

 


Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3

Sazba stravného 1.9.2018


Snídaně   13,- Kč   Platba zálohy  
Svačina (ranní nebo odpolední)   10,- Kč   3.9.-4.9.  
Oběd             26.9.- 27.9.  
děti 3 – 6 let (mateřská škola)   18,- Kč   29.10.-30.10.  
děti 7 – 10leté (0.ročníky + ZŠ 1. stupeň)   21,- Kč   29.11.-30.11.  
děti 11 – 14leté (1.stupeň a 2. stupeň ZŠ)   25,- Kč   20.12.- 21.12.  
děti nad 15 let   28,- Kč   31.1.- 1.2.  
Večeře           28.2.- 1.3.  
3 –   6 let   16,- Kč   28.3.- 29.3.  
7 – 10 let   19,- Kč   29.4.- 30.4.  
11 – 14 let   20,- Kč   30.5.- 31.5.  
nad 15 let   24,- Kč    
Druhá večeře   13,- Kč   Od 630-1430 Třebízského 1
Internát záloha na stravu   1400,- Kč