Jídelna

Na základě cenové nabídky dodavatele stravy došlo k úpravě cen hlavních a doplňkových jídel. Cenová úprava odpovídá vývoji cen potravin a požadované gramáži odebíraných jídel pro děti a žáky jednotlivých věkových kategorií. Normy jsou stanoveny v souladu s vyhláškou 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění pozdějších předpisů.

Ceník stravného (s účinností od 1. 10. 2022):

Snídaně

3 – 6 let a 7 – 10 let    13 Kč

11 – 14 let a 15+         18 Kč

Přesnídávka

3 – 6 let a 7 – 10 let      15 Kč

11 – 14 let a 15+         13 Kč

Oběd

3 – 6 let                       23 Kč

7 – 10 let                     30 Kč

11 – 14 let                   34 Kč

15+                              38 Kč

Svačina

3 – 6 let a 7 – 10 let    11 Kč

11 – 14 let a 15+         13 Kč

Večeře

3 – 6 let                       20 Kč)

7 – 10 let                     26 Kč

11 – 14 let                   30 Kč

15+                              33 Kč

Cena svačiny a cena přesnídávky pro žáky ZŠ Třebízského (stravování nad rámec školní činnosti)

3 – 6 let a 7-10 let      27 Kč

11 – 14 let a 15+         29 Kč