Organizace školního roku

Organizace školního roku 2016/2017 Začátek školního roku 2016 / 2017 čtvrtek 1.9.2015     Podzimní prázdniny středa 26.10.2016 a čtvrtek 27.10.2016 Vánoční prázdniny pátek 23.12.2016 až pondělí 2.1.2017 výuka pokračuje v úterý 3.1.2017 Pololetní prázdniny pátek 3.2. 2017 Jarní prázdniny 27.2.2017 až 5.3.2017 Velikonoční prázdniny čtvrtek 13.4.a pátek 14.4.2017     Ukončení školního roku 2016/2017 […]

ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Šumperk, Hanácká 3 poskytuje výchovu a vzdělání všem dětem ve věku a způsobilosti stanovených zákonem v rámci předškolního vzdělávání, povinné školní docházky a středního vzdělávání a také zajišťuje pro žáky školské služby. O přijetí žáka do školy i školských zařízení při škole rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření odborného lékaře a v závislosti na kapacitě a vnitřní organizaci školy.