Informace o provozu podatelny a podmínkách přijímání dokumentů

Adresa pro osobní podání a pro doručování dokumentů v analogové podobě: Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3Hanácká 145/3, 787 01 Šumperk osobně lze podání učinit v kanceláři školy – přízemí telefon: 583 213 166 Úřední hodiny: pondělí – pátek  8:00 – 12:00, 13:00 – 14:30 Adresa elektronické podatelny:zssumperk@seznam.cz Na tuto elektronickou adresu je možno zasílat […]

Organizace školního roku

Organizace školního roku 2022/2023

Vyučování ve školním roce 2022/2023 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích ve středu 1. září 2022.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na středu 26. října a čtvrtek 27. října 2022. 

Vánoční prázdniny začínají ve v pátek 23. prosince 2022 a končí v pondělí 2. ledna 2023. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2023.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno v pondělí 31. ledna 2022.

ŠKOLNÍ ŘÁD

Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Šumperk, Hanácká 3 poskytuje výchovu a vzdělání všem dětem ve věku a způsobilosti stanovených zákonem v rámci předškolního vzdělávání, povinné školní docházky a středního vzdělávání a také zajišťuje pro žáky školské služby. O přijetí žáka do školy i školských zařízení při škole rozhoduje ředitel školy na základě žádosti zákonného zástupce, doporučení školského poradenského zařízení, vyjádření odborného lékaře a v závislosti na kapacitě a vnitřní organizaci školy.