Stanovení úplaty za vzdělávání v mateřské škole a školních družině

Vážení rodiče,

Rada Olomouckého kraje rozhodla o stanovení měsíční výše úplaty na žáka v zájmovém vzdělávání a měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání pro děti v mateřských školách zřízených Olomouckým krajem pro školní rok 2024/2025 takto:

§ měsíční výše úplaty za vzdělávání v mateřských školách činí 300,00 Kč

§ měsíční výše úplaty za vzdělávání ve školních družinách činí 200,00 Kč

Ředitelka školy má možnost zákonného zástupce osvobodit od úplaty nebo snížit úplatu. O osvobození bude možné žádat od začátku školního roku 2024/25, tzn. od 1. 9. 2024, pokud zákonný zástupce prokáže řediteli školy, že pobírá přídavky na dítě.

V Šumperku 24. 6. 2024 Mgr. Dagmar Skoumalová ředitelka školy