Ředitelské volno 29.9.2017

Ředitelka vyhlašuje volný den v období školního vyučování (ředitelské volno) v souladu s § 24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle § 2, odst. 5, vyhl. č. 16/2005 o organizaci školního roku dne 29. 9. 2017 z organizačních důvodů.