Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

AKCE „UKLIĎME ČESKO“

Jarní příroda se probouzí, a proto se celá škola vypravila uklidit své okolí po dlouhé zimě. Žáci i dospělí se patřičně vybaveni pracovními rukavicemi a pytli na odpadky s nadšením pustili do úklidu v blízkosti školy. Do...

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „LESNÍ ŽIVOČICHOVÉ“

Na přelomu zimy a jara proběhla na naší škole již druhá výtvarná soutěž. Žáci měli výtvarně zpracovat téma lesa a lesních živočichů. Do této práce se pustili s velkým nadšením a díky nim vzniklo nepřeberné množství krásných...

Březen na internátě

Konečně přišlo jaro. Zimu jsme na internátě vyhnali vynesením a upálením Morany. Upekli jsme špekáčky při prvním jarním táboráku. Naše zahrádka ožila prací a sázením brambor a cibule. Je nám spolu krásně.

Akce „Rozsviťme se modře“

V úterý 2. 4. se naše škola zapojila do kampaně na podporu porozumění autismu. V prostorách školy proběhlo společné focení žáků a učitelů v „modrém“ a v 10:00 hodin focení na tzv. „Točáku“ v Šumperku, kde žáci s autismem...

Vyhlášení voleb do školské rady

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem školské rady schváleném dne 18. 3. 2024 usnesením č. UR/105/46/2024 vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady ve dnech

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, přihlásit své dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt, nebo v mateřské škole jiného zřizovatele (kraj, soukromý zřizovatel), je nutno tuto skutečnost oznámit spádové mateřské škole v místě trvalého pobytu dítěte.

Pokud tuto důležitou informaci zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k předškolnímu vzdělávání lze ze strany zákonného zástupce považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona, za který lze uložit pokutu až do výše 5 000 Kč.

Ovocný týden v družině

Od 11.3. do 15.3. proběhl v družině Zdravý ovocný týden. Povídali jsme si o ovoci, vytvořili zdravou Kristýnku, nachystali jsme si vynikající ovocný salát. Moc děkujeme rodičům za spolupráci.

Skip to content