Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Mikulášská nadílka

V pátek 3. 12. proběhla na naší škole tradiční mikulášská nadílka. Mikuláš společně s čerty a anděly navštívil žáky 1. stupně, auti tříd a děti z mateřské školky. Žáci měli pro Mikuláše připraveny vánoční koledy, za které byli odměněni sladkostmi...

Vánoční hvězdy pro Literární kavárnu

Na přání Literární kavárny Centra sociálních služeb Pomněnka, z.ú., která se nachází v Městské knihovně T.G. Masaryka., vyrobili žáci naší střední školy vánoční hvězdy. Velmi se jim povedly a v prostorách kavárny vykouzlily milou vánoční atmosféru.

 

Informace k testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění Covid-19, a to na všech školách.

Žáci se budou testovat antigenními testy samoodběrem (stále na stejném principu) pouze v pondělí nebo v první den příchodu do školy (pokud není žák v pondělí přítomen).

V případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti a ihned budou kontaktováni jeho zákonní zástupci, odvedou si žáka domů a informují praktického dětského lékaře k absolvování PCR testu, kterým je teprve rozhodnuto o pozitivitě žáka.

Pozitivní test žáka neznamená automaticky odchod celé třídy do karantény, vždy rozhoduje o situaci Krajská hygienická stanice (pracoviště Šumperk).

AKCE „72 HODIN“

Jako každým rokem se naše škola v říjnu zapojila do akce „72 hodin“. Tato celorepubliková akce je organizována Českou radou dětí a mládeže a podporuje dobrovolnictví a dobročinnost, což jsou aktivity, které pomáhají druhým, přírodě, či jejich okolí. Děti i dospělí se tak společně pustili do práce přímo v terénu, a to do úklidu okolí […]

Informace k testování žáků ve dnech 8. a 15. listopadu 2021

V důsledku zhoršené epidemické situace byl Šumperk zařazen mezi okresy, ve kterých proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 u žáků základních a středních škol. Testování se uskuteční také na naší škole pro všechny žáky základní a střední školy antigenními testy (stejně jako vloni). Testování se netýká školy při zdravotnickém zařízení.

Ukliďme svět

V měsíci září se naše škola zúčastnila akce nazvané „Ukliďme svět“. Zapojila se tím i do celosvětového úklidového dne, který proběhl 18. září. Do podzimního úklidu okolí školy se s velkým nadšením pustili děti i dospělí: Nasbírali společně...

Aktuality ze školy

Rekonstrukce na Hanácké:

Prosíme žáky, učitele i rodiče o trpělivost, nadále budeme využívat náhradních tříd na „Zámečku“ a na Třebízského ul.  Do naší školy na Hanácké se vrátíme v pondělí 27. 9. 2021. Všichni se těšíme!

Ve středu 1.9. 2021 zahajujeme nový školní rok!

DŮLEŽITÉ  INFORMACE:

Školní rok 2021/22 začínáme 1. 9. 2021 vzhledem k probíhající rekonstrukci elektroinstalace  v provizorních podmínkách.

1., 2. a 3. třídy budou dočasně přemístěny do školní družiny na ul. Třebízského 1, Šumperk

4. – 9. třídy budou dočasně přemístěny do zapůjčených prostor v budově Střední školy řemesel Šumperk na ul. Bulharská 8 – tzv. „Zámeček“ v Šumperku.

Sraz všech žáků školy 1. 9. 2021 v 8.00 hod před školou na ul. Hanácká. 

Těšíme se na Vás!

Veškeré informace poskytnou rodičům i žákům třídní učitelé, příp. kancelář školy – tel. č. 777 554 715.

Upozorňujeme, že pevná telefonní linka momentálně není v provozu !

INFORMACE K PROVOZU ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ OD 8. ČERVNA 2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 7. června 2021 bylo vydáno:

  • Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k používání ochranných prostředků dýchacích cest s účinností od 8. 6. 2021, kde se oproti současnosti mění následující:
    • Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
    • Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátorani roušku), a to při poskytování vzdělávání obecně; uvedené platí ve všech krajích s výjimkou Jihočeského kraje, Libereckého kraje a Zlínského kraje. Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.
    • Dále jsou z povinnosti nosit ochranný prostředek vyjmuty osoby v době výkonu práce na pracovišti nebo v době výkonu jiné obdobné činnosti po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti jiné osoby, v případě Hlavního města Prahy, Ústeckého kraje, Jihomoravského kraje, Plzeňského kraje, Kraje Vysočina, Středočeského kraje, Pardubického kraje, Královéhradeckého kraje, Olomouckého kraje, Moravskoslezského kraje a Karlovarského kraje po dobu, kdy vykonávají tuto činnost na jednom místě bez přítomnosti osoby jiné než spolupracovníka (typicky se bude jednat o kabinet, sborovnu apod.).

Zahájení provozu mateřské školy, základní školy a střední školy od 12.4. 2021

V pondělí 12. 4. 2021 zahajují provoz všechny pracoviště naší školy.


Podmínky pro účast dětí a žáků na vzdělávání ve škole:


  • dítě/žák nemá příznaky onemocnění Covid 19
  • dítě/žák podstoupil neinvazivní preventivní AG test, který mu poskytla škola, s negativním výsledkem


Žáci se budou testovat sami v Po a Čt před zahájením vyučování pod dohledem pedagogických pracovníků, případně s asistencí zákonného zástupce.


Provoz školy bude nastaven tak, aby splňoval všechna protiepidemická opatření.


Všechny informace k organizaci vyučování poskytnou třídní učitelé.

Skip to content