Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

Důležité upozornění pro zákonné zástupce

Zákonný zástupce je povinen v souladu s § 34a odst. 2 a § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), přihlásit své dítě k zápisu k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce.

V případě, že zákonný zástupce přihlásí své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce v jiné obci, než v jaké má jeho dítě trvalý pobyt nebo ve škole jiného zřizovatele, je nutno tuto skutečnost oznámit ve spádové škole (škola, která je zřízená v místě trvalého pobytu dítěte).

U dětí s trvalým pobytem ve městě Šumperk, u kterých zákonný zástupce zvolil pro dítě jinou mateřskou a základní školu, než kterou město Šumperk zřizuje, je nutné tuto informaci předat na odbor ŠKV, oddělení školství, Ing. Osladilové (marie.osladilova@sumperk.cz, 727 871 695).

Pokud tyto důležité informace zákonný zástupce nenahlásí, dítě bude vedeno v evidenci dětí, které zákonný zástupce nepřihlásil k zápisu.

Nesplnění povinnosti přihlásit dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání a povinné školní docházce ze strany zákonného zástupce lze považovat za porušení jeho právních povinností, resp. za přestupek dle § 182a odst. 1 písm. a) školského zákona. Za zmíněný přestupek lze uložit pokutu až do výše 5.000,00 Kč.

VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PODZIM“

Během dvou měsíců – října a listopadu – se žáci pustili do malování a kreslení ročního období, které je všude kolem obklopovalo. Z vycházek a pozorování přírody na školní zahradě a v okolí školy si přinesli spoustu námětů a nápadů,...

Oblečme se do červené

Každým rokem se naše škola 1. prosince zapojuje do akce „Oblečme se do červené“ podporující boj proti nemoci AIDS. V letošním roce akci pro žáky připravili zástupci žákovského parlamentu. Prostřednictvím prezentace a letáčků, které vylepili v prostorách...

Mikulášská nadílka

V pátek 3. 12. proběhla na naší škole tradiční mikulášská nadílka. Mikuláš společně s čerty a anděly navštívil žáky 1. stupně, auti tříd a děti z mateřské školky. Žáci měli pro Mikuláše připraveny vánoční koledy, za které byli odměněni sladkostmi...

Vánoční hvězdy pro Literární kavárnu

Na přání Literární kavárny Centra sociálních služeb Pomněnka, z.ú., která se nachází v Městské knihovně T.G. Masaryka., vyrobili žáci naší střední školy vánoční hvězdy. Velmi se jim povedly a v prostorách kavárny vykouzlily milou vánoční atmosféru.

 

Informace k testování žáků ve dnech 22. a 29. listopadu 2021

Vláda schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na celém území České republiky proběhne ve dnech 22. a 29. listopadu 2021 testování na onemocnění Covid-19, a to na všech školách.

Žáci se budou testovat antigenními testy samoodběrem (stále na stejném principu) pouze v pondělí nebo v první den příchodu do školy (pokud není žák v pondělí přítomen).

V případě pozitivního testu bude žák umístěn do izolační místnosti a ihned budou kontaktováni jeho zákonní zástupci, odvedou si žáka domů a informují praktického dětského lékaře k absolvování PCR testu, kterým je teprve rozhodnuto o pozitivitě žáka.

Pozitivní test žáka neznamená automaticky odchod celé třídy do karantény, vždy rozhoduje o situaci Krajská hygienická stanice (pracoviště Šumperk).

AKCE „72 HODIN“

Jako každým rokem se naše škola v říjnu zapojila do akce „72 hodin“. Tato celorepubliková akce je organizována Českou radou dětí a mládeže a podporuje dobrovolnictví a dobročinnost, což jsou aktivity, které pomáhají druhým, přírodě, či jejich okolí. Děti i dospělí se tak společně pustili do práce přímo v terénu, a to do úklidu okolí […]

Informace k testování žáků ve dnech 8. a 15. listopadu 2021

V důsledku zhoršené epidemické situace byl Šumperk zařazen mezi okresy, ve kterých proběhne ve dnech 8. a 15. listopadu 2021 testování na onemocnění covid-19 u žáků základních a středních škol. Testování se uskuteční také na naší škole pro všechny žáky základní a střední školy antigenními testy (stejně jako vloni). Testování se netýká školy při zdravotnickém zařízení.

Ukliďme svět

V měsíci září se naše škola zúčastnila akce nazvané „Ukliďme svět“. Zapojila se tím i do celosvětového úklidového dne, který proběhl 18. září. Do podzimního úklidu okolí školy se s velkým nadšením pustili děti i dospělí: Nasbírali společně...

Aktuality ze školy

Rekonstrukce na Hanácké:

Prosíme žáky, učitele i rodiče o trpělivost, nadále budeme využívat náhradních tříd na „Zámečku“ a na Třebízského ul.  Do naší školy na Hanácké se vrátíme v pondělí 27. 9. 2021. Všichni se těšíme!

Skip to content