Den pro wellbeing na naší škole

V pátek 7. června proběhla na naší škole celodenní akce pod názvem „Den pro wellbeing“. Do akce se zapojily všechny třídy naší školy. První dvě vyučovací hodiny se žáci společně se svými třídními učiteli věnovali tématu wellbeing. Na dané téma vytvořili výstup, např. připravili zdravou snídani, vyrobili antistresovou hračku, parfém nebo plakát. Další hodinu si žáci prošli čtyři stanoviště zaměřené na relaxační aktivity.

  1. Čajovna – zde se seznámili s historií čaje, se způsobem přípravy, s jeho základními druhy a několik druhů čaje měli také možnost ochutnat.
  2. Práce s emocemi – seznámili se s konceptem čtyř zón emocí, učili se rozpoznávat různé emoce a přiřadit je k jednotlivým zónám, hledali způsoby, jak se při různých emocích odreagovat. Žáci I. stupně si mohli vyrobit příšerku pro štěstí a žáci II. stupně si odnesli pracovní list s podpůrnými technikami k vlastnímu wellbeingu.
  3. Mandala – dozvěděli se o jejím významu, co symbolizuje a jakým je pomocníkem pro uvolnění stresu a relaxaci. Jednu mandalu si mohli vyzkoušet namalovat nebo vyrobit.
  4. Techniky relaxačního cvičení – žáci získali informace o jejich využití v praxi a zacvičili si pozdrav Slunci.

Volný čas nakonec vyplnili společnou aktivitou, hráli míčové hry, dělali piknik, dali si zmrzlinu nebo poslouchali hudbu. Společná práce jednotlivých tříd byla prezentována v hale školy.