ZAHRADNÍ SLAVNOST  

Ve dnech 2. a 3. května proběhla na naší škole tradiční jarní akce nazvaná „Zahradní slavnost“. Prostor tělocvičny se stal místem her, zábavy a poučení. Na jednotlivých stanovištích na děti čekali paní učitelky se studenty naší střední školy a žákyněmi třídy 7. A, aby je zasvětili do tajů přírody. Děti se učily poznávat stromy, keře i houby. Soutěžily v třídění odpadu, určovaly druhy živočichů a přiřazovaly je k jejich obydlí, hádaly podle chuti ovoce a zeleninu, vyráběly si voňavé bylinkové pytlíčky a s nadšením plnily spoustu dalších her a úkolů z říše rostlin a živočichů.  

V altánku na školní zahradě se pak mohly občerstvit domácí buchtou a bylinkovým čajem a užít si příjemnou jarní atmosféru v rozkvetlé zahradě.  

Na návštěvu k nám zavítaly i děti z naší mateřské školy, děti z Mateřské školy Borůvka Šumperk a žáci prvního ročníku Základní školy Dr. E. Beneše Šumperk.  

Všichni si odnesli spoustu zážitků a všem se akce moc líbila.