Studenti na farmě Pomněnka

Studenti ze střední školy si vyzkoušeli práci farmáře na farmě Pomněnka v Šumperku. Zkusili si tak další vhodné povolání, které mohou vykonávat po ukončení střední školy.

Projekt „72 hodin“ – úklidová akce

V říjnu byl opět zahájen celostátní projekt 72 hodin, kdy se  dobrovolníci po celém Česku pustili do aktivit, které pomáhají druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto projektů pak bývá mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších...

AKCE “TŘI DNY PRO PŘÍRODU“

Ve dnech 21. – 23. června 2017 proběhla v naší škole ekologická osvětová akce pro žáky, učitele a širokou veřejnost. Akce se uskutečnila v prostorách tělocvičny školy, kde jsme pro děti přichystali stanoviště. Na těchto místech plnily úkoly na téma „ekosystémy“. Jedním...

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Činnosti ve školním roce 2015/2016 Jablkový den Sběr kaštanů a bukvic Exkurze – čistička odpadních vod Vánoční úklid školy Výroba krmítek pro ptáky Oprava Ekokodexu školy Akce „Nosíme si svačiny v jednom obalu“ Výukový program „Tonda obal na cestách“ Akce...

PLÁN ČINNOSTÍ

Na základě výsledků analýzy ekologického stavu školy byl sestaven plán činností. Do plánu byly vybrány čtyři cíle: Zlepšení hospodaření s energiemi ve škole; Celková ekologizace prostředí školy; Efektivní třídění odpadu; Zlepšení hospodaření s vodou;

ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

V rámci provádění analýzy ekologického stavu školy se Ekotým rozdělil do pracovních skupin: skupina – „Vodáci“ – zjišťovali stav hospodaření s vodou ve škole; skupina – „Šroťáci“ – zjišťovali stav hospodaření s odpady ve škole; skupina – „Energiťáci“ – zjišťovali stav...

EKOTÝM ŠKOLY

Pracovní tým programu Ekoškola  má celkem 25 členů. Ekotým tvoří  : 18 žáků zástupkyně vedení školy – Mgr. K. Křenová zástupkyně provozních zaměstnanců – V. Kubišová koordinátorka programu Ekoškola – Mgr. I. Řoutilová pedagogové – Mgr. M. Tichá, Mgr....

MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

V České republice probíhá mezinárodní program Ekoškola pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Koordinátorem tohoto programu je vzdělávací centrum Tereza. Naše škola se do programu Ekoškola zapojila v roce 2010 a titul získala v roce 2013. Program je určen pro celou školu...