ANALÝZA EKOLOGICKÉHO STAVU ŠKOLY

V rámci provádění analýzy ekologického stavu školy se Ekotým rozdělil do pracovních skupin:

  1. skupina – „Vodáci“ – zjišťovali stav hospodaření s vodou ve škole;
  2. skupina – „Šroťáci“ – zjišťovali stav hospodaření s odpady ve škole;
  3. skupina – „Energiťáci“ – zjišťovali stav hospodaření s energií ve škole;
  4. skupina – „Průzkumníci“– zjišťovali stav prostředí školy.

     Současný stav školy v oblastech odpadů, energií, vody a prostředí školy žáci   

     zaznamenávali do pracovních listů. Vytvořili si také plakáty silných a slabých stránek

     školy. Do analýzy se zapojili i další žáci a zaměstnanci školy, a to prostřednictvím nástěnky a dotazníků, kde mohli zaznamenávat svoje názory a postřehy.

Všechny zjištěné skutečnosti pak Ekotým společně zpracovával na svých schůzkách a srovnával je s výsledky analýzy z roku 2013. Výsledky analýzy poté vyvěsil na nástěnku.