EKOTÝM ŠKOLY

Pracovní tým programu Ekoškola  má celkem 25 členů.

Ekotým tvoří  :

  • 18 žáků
  • zástupkyně vedení školy – Mgr. K. Křenová
  • zástupkyně provozních zaměstnanců – V. Kubišová
  • koordinátorka programu Ekoškola – Mgr. I. Řoutilová
  • pedagogové – Mgr. M. Tichá, Mgr. P. Kučera, Mgr. L. Hrubá, J.Hamplová