MEZINÁRODNÍ PROGRAM EKOŠKOLA

V České republice probíhá mezinárodní program Ekoškola pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Koordinátorem tohoto programu je vzdělávací centrum Tereza. Naše škola se do programu Ekoškola zapojila v roce 2010 a titul získala v roce 2013. Program je určen pro celou školu a vede ke spolupráci žáků, učitelů, vedení školy, rodičů i místní komunity. Cíl programu spočívá ve snížení dopadu naší školy na životní prostředí i její okolí. Vede k zodpovědnému přístupu k životnímu prostředí a životu jako takovému.