ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA VE VÝUCE

Činnosti ve školním roce 2015/2016

 • Jablkový den
 • Sběr kaštanů a bukvic
 • Exkurze – čistička odpadních vod
 • Vánoční úklid školy
 • Výroba krmítek pro ptáky
 • Oprava Ekokodexu školy
 • Akce „Nosíme si svačiny v jednom obalu“
 • Výukový program „Tonda obal na cestách“
 • Akce „Ukliďme svět“
 • Akce „Ovoce do škol“
 • Akce „Ekohraní“
 • Výzdoba oken školy, sázení truhlíků 

Činnosti ve školním roce 2016/2017

 • Práce na školní zahradě
 • Exkurze – vodní elektrárna Dlouhé Stráně 
 • Projekt „72 hodin“- úklidová akce
 • Sběr starého papíru
 • Recyklohraní 
 • Vánoční charitativní sbírka
 • Výroba krmítek na školní zahradu 
 • Vánoční dílna
 • Zimní úklid před školou
 • Exkurze – Epcos s. r. o., Šumperk
 • Vila Doris Šumperk – „Ptačí dílna“ 
 • Přednáška „Hospodaření s vodou“
 • Šetříme elektrickou energií – ekopiktogramy 
 • Vyrábíme z odpadového materiálu
 • Akce „Týden šetrnosti“ – opravujeme učebnice
 • Akce „Nosíme si svačiny v jednom obalu“
 • Akce „Ukliďme svět“
 • Práce na „Zahrádce na střeše“
 • Vyhodnocení fotosoutěže „Naše příroda“
 • Průzkum města Šumperka – ŠPVS a.s.
 • Akce „Tři dny pro přírodu“

Činnosti ve školním roce 2017/2018

 • Dopravní výchova
 • Výuka na školní zahradě
 • Šetříme energiemi ve škole – proškolení žáků školy Ekotýmem
 • Projekt „72 hodin“ – úklidová akce
 • Práce na školní zahradě
 • Sběr starého papíru
 • Podzimní výzdoba školy