Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk - OFICIÁLNÍ WWW STRÁNKY ŠKOLY

DESKOHRANÍ

Do třetího DESKOHRANÍ, pořádaného KLUBEM DESKOVÝCH HER ze „ŠESTKY“ (ZŠ ŠUMAVSKOU, ŠUMPERK), se zapojily i děti naší mateřské školy ze tříd „Veverek a Ježečků“. Zahrály si velmi zajímavou a pěknou hru 3iQ (TRIK) v šumperském informačním centru. V závěru...

Zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok začíná 3. 9. 2018. V tento den bude od 8.00 do 9.00 probíhat zahájení školního roku a vítání nových žáků ve třídách školy.

Školní družina bude 3. 9. pro žáky, kteří jsou do ní přihlášeni, v provozu od 9.00 do 16.00. Ranní družina nebude v tento den otevřena!

V úterý 4. 9. a ve středu 5. 9. bude vyučování zkráceno. Žáci 1. stupně se budou učit od 8.00 do 11.40, žáci 2. stupně od 8.00 do 11.50.

Od čtvrtka 6. 9. již bude vyučování probíhat dle rozvrhů jednotlivých tříd.

Těšíme se na všechny žáky a věříme, že další školní rok bude úspěšný a že se nám bude společně krásně pracovat!

Obhájení titulu Ekoškola

V tomto školním roce se naší škole podařilo již potřetí úspěšně obhájit titul Ekoškola. Ve středu 20. června 2018 jsme si pro znovu obhájený titul Ekoškola zajeli do Prahy, kde nám byl během slavnostního aktu ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu...

Nabídka pracovního místa

SŠ, ZŠ a MŠ Šumperk, Hanácká 3, přijme pro školní rok 2018/2019 učitele všeobecně vzdělávacích předmětů v kombinaci se speciální pedagogikou, vhodné pro absolventy PdF i pro aktivní důchodce – pedagogy. Informace u ředitelky školy.

Den dětí

V pátek jsme ve škole oslavovali den dětí. Děti si zasportovaly, zatancovaly a užily si spoustu zábavy.

Běh Litovelským Pomoravím

Dne 25.4.2018 jsme se již podruhé vydali do Litovle, kde se konal 13. ročník orientačního závodu Běh Litovelským Pomoravím. Závodu se zúčastnilo 7 základních škol. Celkem soutěžilo 8 dívčích a 11 chlapeckých družstev. Závodníci měli před sebou 4 km dlouhou trať doplněnou o 8 stanovišť (jízda na divokém kole, střelba ze vzduchovky, orientace, zdolávání vodního […]

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

Již potřetí se 10 vybraných žáků naší školy vydalo do Mohelnice na ZŠ Vodní, kde se uskutečnilo okresní kolo soutěže Odznak všestrannosti olympijských vítězů. Závod se odehrál v pátek 7.4. Tradičně se soutěžilo v pěti disciplínách: trojskok z místa, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo (vzad, vpřed, vajíčko a koníček), kliky za 2 minuty a driblink. […]

Ředitelka školy vyhlašuje volné dny v období školního vyučování (ředitelské volno) v souladu s § 24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle § 2, odst. 5, vyhl. č. 16/2005 o organizaci školního roku ve dnech 30. 4. 2018  a  7. 5. 2018  z organizačních důvodů.

Skip to content