Ve středu 1.9. 2021 zahajujeme nový školní rok!

DŮLEŽITÉ  INFORMACE:

Školní rok 2021/22 začínáme 1. 9. 2021 vzhledem k probíhající rekonstrukci elektroinstalace  v provizorních podmínkách.

1., 2. a 3. třídy budou dočasně přemístěny do školní družiny na ul. Třebízského 1, Šumperk

4. – 9. třídy budou dočasně přemístěny do zapůjčených prostor v budově Střední školy řemesel Šumperk na ul. Bulharská 8 – tzv. „Zámeček“ v Šumperku.

Sraz všech žáků školy 1. 9. 2021 v 8.00 hod před školou na ul. Hanácká. 

Těšíme se na Vás!

Veškeré informace poskytnou rodičům i žákům třídní učitelé, příp. kancelář školy – tel. č. 777 554 715.

Upozorňujeme, že pevná telefonní linka momentálně není v provozu !