Protiepidemické a provozní změny v době zpřísněných opatření

Jsme rádi, že je nám i v době přísných protiepidemických opatření umožněn nepřetržitý provoz mateřské, základní i střední školy, internátu a školní družiny.  

Máme nastavena náročná hygienická opatření, abychom chránili zdraví dětí, žáků i zaměstnanců školy. Opatření se opět projeví především v organizaci školní družiny, provozu jídelny a omezení vstupu cizích osob do školních budov. Ranní družina je omezena, odpolední provoz školní družiny je přizpůsoben požadavku nespojování kolektivů žáků.

O změnách v provozu budete vždy informováni prostřednictvím třídních učitelů a vychovatelů. Děkujeme Vám za vstřícnost a pochopení.