Organizace vyučování od 1. 3. 2021

Od pondělí 1. 3. 2021 jsou dle krizového opatření Vlády ČR uzavřeny střední škola, základní škola, mateřská škola, školní družina a internát.


Výuka bude probíhat distančně. Informace o distančním vzdělávání a rozvrhy hodin předají žákům třídní učitelé.


Účast na distanční výuce je pro všechny žáky ZŠ, SŠ a děti předškolního oddělení MŠ povinná!


Rodiče jsou povinni předem omlouvat případnou neúčast a sdělit důvod nepřítomnosti žáka ve výuce třídnímu učiteli, žáci mají povinnost vypracovat a odevzdat všechny úkoly zadané během hodin distanční výuky.