Světový den vrabců

Děti ze tříd ,,Ježečků a Veverek“ se zapojily do SVĚTOVÉHO DNE VRABCŮ.
V úterý 19.3. 1019 si celé dopoledne vyprávěly o životě a ochraně těchto ptáčků.
Pracovaly s obrázky, poslechly si zpěv vrabečků, zazpívaly si písničku s tanečkem „Tancovali vrabci v trávě“ a naučily se básničku „Vrabec“.

Na závěr vytvořily kolektivní výtvarná díla, která zaslaly do soutěže.