Další zajímavá exkurze

Po nemocnici a zubní lékařce zavítaly děti ze tříd Veverek a Ježečků do očního centra OTTLENS v Šumperku.
Zkušené ortoptické sestry dětem ukázaly různé přístroje na měření a kontrolu zraku. Děti si mohly všechno vyzkoušet ,,na vlastní oči“, např. dívat se s okluzorem, nasadit brýle, obkreslovat na přístrojích i pracovat na počítači se speciálním programem.

Děkujeme sestřičkám Markétce a Pavlínce