Výtvarná soutěž na téma: Brhlík – pirát na krmítku

V měsíci únoru v rámci programu Živá zahrada proběhlo na naší škole školní kolo výtvarné soutěže na téma: Brhlík – pirát na krmítku. Soutěže se celkem zúčastnilo sedm tříd z 1. a 2. stupně. Hodnocení výtvarných prací se ujali žáci třídy S2. Na prvních třech místech se umístili tito žáci:

1. stupeň 2. stupeň
umístění jméno žáka třída umístění jméno žáka třída
1. Maxim Foltýn 3. A 1. Adam Haas 9. A
2. Lukáš Vogl 4. A 2. Alan Kuchař 9. A
3. Marek Foltýn 4. A 2. Josef Kozina 8. B
      3. Samanta Nikol Žigmundová 8. A