Ředitelka školy vyhlašuje volné dny v období školního vyučování (ředitelské volno) v souladu s § 24, odst. 2, zák. č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a dle § 2, odst. 5, vyhl. č. 16/2005 o organizaci školního roku ve dnech 30. 4. 2018  a  7. 5. 2018  z organizačních důvodů.