Volby do školské rady

V souladu s volebním řádem dle ustanovení §167 odst. 4 školského zákona vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady ve dnech

14. 10. 2020 – 14.00 – 17.00 hod.  –  Hanácká 3, Šumperk, volba za pedagogické pracovníky školy

21. 10. 2020 – 14.00 – 17.00 hod. – Hanácká 3, Šumperk, volba za rodiče/zákonné zástupce žáků

Kandidáty pro volby do školské rady se podávají ředitelce školy ve lhůtě stanovené v čl. 9 odst. 1 (nejpozději 10 dnů před konáním voleb).

Upozornění:  Voliči mají povinnost prokázat při hlasování svou totožnost.

V Šumperku dne 30. 9. 2020                                                                      

Mgr. Dagmar Skoumalová
ředitelka školy