V letošním roce se v naší škole čerti jen rojili!

Na čtvrtek 5. 12. si žáci 9. A připravili pro žáky 1. stupně, SŠ, žáky s autismem a děti z MŠ tradiční mikulášskou nadílku. I když byli čerti letos v přesile, nechyběli ani andělé a hodný Mikuláš. Ten četl z „Knihy hříchů“, kdo nejvíce zlobil a kdo si neplnil své školní povinnosti. Hříšníci slibovali Mikulášovi v příštím roce polepšení, ale ty, kterým to Mikuláš neuvěřil, si čerti odnesli v pytli. Hodné děti, které zarecitovaly básničku nebo Mikuláši zazpívaly vánoční koledu, byly právem odměněny malou sladkostí, balíčkem plným vitamínů, perníkem či omalovánkou.
Spokojené tváře těch nejmenších nám prozradily, že se mikulášská nadílka v letošním roce opět vydařila.