Oblečme se do červené

Na 1. prosince každoročně připadá Světový den boje proti AIDS, který byl vyhlášen v roce 1988 Světovou zdravotnickou organizací. Jedná se o celosvětově významný den, jež slouží k osvětě, k povzbuzení v boji proti AIDS a viru HIV a v neposlední řadě k uctění památky obětí této závažné nemoci.

V letošním školním roce podpořila boj proti AIDS také naše škola akcí s názvem „Oblečme se do červené“. Akce proběhla v pátek 29. listopadu a připravili ji pro žáky 4. – 9. ročníků a žáky střední školy zástupci žákovského parlamentu. Prostřednictvím prezentace a letáčků, které vylepili v prostorách školy, přiblížili žákům problematiku zákeřné nemoci AIDS. V pátek pak přišli do školy žáci oblečeni do červených barev.