V letošním roce se u nás ve škole čerti jen rojili!

Na úterý 5. 12. si žáci 9. A připravili pro žáky 1., 2. stupně, SŠ, žáky s autismem a děti z MŠ na ulici Třebízského tradiční Mikulášskou nadílku. I když čerti byli v letošním roce v přesile, nechyběli ani andělé a hodný Mikuláš, který četl z „Knihy hříchů“, kdo nejvíce zlobil a kdo si neplnil své školní povinnosti. Žáci měli pro Mikuláše připraveny mikulášské básničky, za které byli odměněni sladkostmi a perníčky.