„Bubnovačka“

V pondělí 20. listopadu se čtyři třídy naší školy prvním rokem připojily k preventivnímu happeningu „Bubnovačka“, jehož cílem je upozornit na důležitost ochrany dětí před násilím v rodině. Realizátorem akce je nezisková organizace Centrum Locika a letošní ročník se konal pod záštitou prezidenta České republiky Petra Pavla. V první části preventivního programu měli žáci možnost otevřít téma násilí v rodině a v části druhé bubnováním na „cokoliv“ dali symbolicky hlas obětem domácího násilí.