Živá zahrada – výtvarná soutěž

V měsíci únoru proběhla na naší škole v rámci programu Živá zahrada výtvarná soutěž na téma: „Ptáci na krmítku“, kterou vyhlásil Český svaz ochránců přírody. Dané téma mohli žáci ztvárnit libovolnou technikou na výkres velikosti A3 nebo A4. Do soutěže se zapojili jednotlivci i celé třídy.

Ve čtvrtek 29. 2. proběhlo vyhodnocení školního kola soutěže. Výherci byli oceněni diplomem a věcnou cenou. Práce žáků umístěných v jednotlivých kategoriích na prvních třech místech byly odeslány do celorepublikové soutěže. 

Výsledky školního kola soutěže:

1. stupeň

1. místo – Samanta Pokutová II. A, Sofie Horváthová II. A

2. místo – Amálie Škurková V. A

3. místo – Laura Kyrályová III. A

2. stupeň

1. místo – Maxim Foltýn IX. A,, Barbora Stejskalová IX. A

2. místo – Marie Magdalena Bencalová VII. A

3. místo – Lukáš Foltýn VI. A

C. třídy

1. místo – Vanesa Slavíková X. C

2. místo – Josef Slavíček VII. C

3. místo – Aleš Vogl X. C, Vojtěch Polášek X. C

Kolektivní práce – S2, VII. B, 1. A