Zahájení školního roku 2018/2019

Vážení rodiče, milí žáci,

nový školní rok začíná 3. 9. 2018. V tento den bude od 8.00 do 9.00 probíhat zahájení školního roku a vítání nových žáků ve třídách školy.

Školní družina bude 3. 9. pro žáky, kteří jsou do ní přihlášeni, v provozu od 9.00 do 16.00. Ranní družina nebude v tento den otevřena!

V úterý 4. 9. a ve středu 5. 9. bude vyučování zkráceno. Žáci 1. stupně se budou učit od 8.00 do 11.40, žáci 2. stupně od 8.00 do 11.50.

Od čtvrtka 6. 9. již bude vyučování probíhat dle rozvrhů jednotlivých tříd.

Těšíme se na všechny žáky a věříme, že další školní rok bude úspěšný a že se nám bude společně krásně pracovat!