VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „VODA V ZIMĚ“

Se zimním obdobím jsme se rozloučili výtvarnou soutěží na téma „Voda v zimě“. Žáci odevzdali mnoho krásných prací vytvořených nepřeberným množstvím kombinovaných technik. Rozmanité práce žáků tak byly rozděleny do jednotlivých kategorií dle věku. Všichni mladí výtvarníci byli oceněni diplomem a drobnou odměnou.