VÝTVARNÁ SOUTĚŽ „PODZIM“

Během dvou měsíců – října a listopadu – se žáci pustili do malování a kreslení ročního období, které je všude kolem obklopovalo. Z vycházek a pozorování přírody na školní zahradě a v okolí školy si přinesli spoustu námětů a nápadů, které se promítly do jejich výtvarných prací. Porota složená z žáků ekotýmu školy pak stála před nelehkým úkolem, a sice vybrat vítěze.

Všechny obrázky se velmi povedly a všichni žáci se už velmi těší na další kolo, tentokrát se zimní tematikou.